Mackóvár Központi Óvoda

mackologo           baziskerek

 

A Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján város szívében található, az Arany János út 19/a szám alatt.

A Magyar Géza Ybl díjas tervezőmérnök által tervezett épület 1976-ban került átadásra, 13 óvodapedagógussal, 6 dajkával 6 csoportban indult meg az óvodai élet 150 kisgyermekkel.

 1. július 1-i hatállyal a város óvodáinak életében szerkezeti változás következett be. Megalakult az Óvodai Igazgatóság, melynek központi intézménye az Arany János úti és a Bartók Béla úti Óvoda összevonásával a Mackóvár Központi Óvoda lett.
  Napjainkban az intézmény 350 férőhellyel rendelkezik. A tizennégy vegyes életkorú csoportban 30 óvodapedagógus és 14 dajka segítségével folyik a gyermekek nevelése.
  A termek esztétikusak, jól felszereltek.
  Az épületben megtalálható: két tornaterem, fejlesztő, logopédiai, nevelői, orvosi, népművészeti és só szoba, valamint könyvtár és műhely, melyek optimális feltételeket biztosítanak a mindennapi pedagógiai munkánkhoz.
  Az udvaron, mely kedvező természeti adottságokkal rendelkezik, többfunkciós mozgásfejlesztő játék, faház, pancsoló és műfal is található. Az eszközök ideális lehetőségeket biztosítanak a gyermekek mozgásigényeinek kielégítésére, egyéni képességeik kibontakoztatására, fejlesztésére.

Óvodánk nevelési programját a „Szeretetet keresve, szeretetben élni” mottója hatja át.

Alappillérei: egészséges életmódra nevelés, hagyományőrzés-ápolás, az esélyegyenlőség pedagógiai elvének biztosítása, a tehetséggondozás, a családokkal való együttnevelés, melyben kiemelt hangsúlyt kap az érzelemi nevelés.
Programunkhoz tartozó specialitásaink:

 • Játékos ismerkedés az idegen nyelvvel
 • Népi gyermekjátékok, gyermektánc
 • Alkotóműhely
 • Játékos tevékenység a só szobában
 • Oviszínház
 • Ovifoci
 • Gyermekek személyiség fejlesztése a „mackó játszóban”
 • Egyéni képesség és mozgásfejlesztés
 • Játékos vízhez szoktatás
 • Műfal mászás
 • Gyermekkönyv kölcsönzés
 • Turisztikai program

Nevelőtestületünk jól képzett, nyitott és empatikus.

A gyerekek segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk a családokkal, szakemberekkel. Az intézményünkben folyó hatékony gyermekvédelmi munkát belső gondozó is segíti.
Óvodánk szorosan együttműködik a tagóvodákkal, a városban található általános és művészeti iskolákkal, a társintézményekkel, a gyermekek nevelését segítő szakszolgálatokkal és civilszervezetekkel.

Mackóvár Központi Óvoda közössége minden érdeklődőt szeretettel vár!