Mesterpályázat megvalósíása

 

A nevelési év előkészítéseként aktualizáltuk a tehetség ígéretek azonosításához a  mérőlapokat és a tulajdonságlistát. Elvégeztük a méréseket és az eredmények alapján megszerveztük a „Gyerekecske cirógató”  komplex művészeti foglalkozásokat., illetve félévtől tervezzük a „Táncoló Pitypangok” tehetséggondozásának megvalósítását. A „Gyermekecske cirógató” foglalkozásokra 14 kisgyermek került besorolásra. Ők kapták a legmagasabb pontszámot a vizsgált Gardneri területek mentén. /kommunikáció, interperszonális kapcsolatok, szociális képességek, vizuális és zenei terület/

Megfigyeléseink és méréseink alapján kerületek be a gyermekek a tehetséggondozó foglalkozásokra. Pontszámai tág határok között mozognak, ezért meghatározóak voltak a különböző területen tett óvodapedagógusi megfigyelések. A szülők örömmel vették a felkínált lehetőséget, támogatták a gyermekek bekapcsolódását a tehetséggondozásba. Foglalkozásainkat heti két alkalommal szerveztük október 12. és december 18. között. Nagy hangsúlyt fektettünk a kapcsolatteremtő drámajátékok felkínálására, a három csoportból érkező gyermekek közösségé formálása érdekében. A gyermekek ráhangolódásához igénybe vettük a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek bekapcsolódását. Segítségükkel ismételtük, készítettük elő drámajátékokkal a Hamupipőke című mesét. A mese komplex feldolgozása a kapcsolódó játékos feladatok új ismeretekhez, élményekhez juttatták őket.

A népmesékhez való kötődésüket erősítette a közös színházlátogatásunk is. Tervezett programunk mellett együttműködésünket erősítettük a Dornyay Béla Múzeummal és szakembereiket több alkalommal bevontuk foglalkozásaink színesítésébe. Éltünk az Utazó Múzeum lehetőségével. 

Birkás Babett festőművész a múzeum Mihályfi gyűjteményének néhány alkotását ismertette meg a gyermekekkel, s motiválta a képek nyomán a kreatív őszi témájú alkotásokra. A gyermekeket játékos formában vezettük be az alkotó tevékenységbe. Gadányi Jenő , Galimberti Sándor, Kmetty János művei, a csendéletek motiválták leginkább. A képalkotási technikák bemutatása után a „gyümölcsök” megjelenítésével próbálkoztak, majd valamennyien sikerélményhez jutottak a múzeumpedagógusok segítségével. A következő alkalommal a múzeumba látogattunk el, ahol interaktív foglalkozás keretében barangoltunk Móra Ferenc mesebirodalmában Vészits Andrea, Móra dédunokájának közreműködésével. Az élményszerű foglalkozás a Szegedi Történeti Múzeum vándorkiállítása felkeltette a gyermeket és a felnőttek érdeklődését Móra népmeséi gyermek közeli verse iránt. Gyermekeink szívesen vették elő a már ismerősen csengő verseit, az élmény alkotásra késztette őket. Megjelentek a Móra versek, mesék rajzaikban. Ismét Birkás Babett alkotott velünk együtt, aki megismertette a gyermekeket a színekre épülő kompozíciók létrehozásának sajátosságaival. A gyermekek rajzai rajzpályázaton vettek részt. Örömmel csodálták meg a szülők a „Gavallér Zsiráf” vagy a „Cinege cipője” beszédes alkotásait a kiállításon. 

A múzeumi élmények a gyermekeket Móra Ferenc: A nagyhatalmú sündisznócska című meséjének feldolgozására inspirálta. A foglalkozásokon elkészítettük a mese szereplőit agyagozással és szituációs játékokkal ráhangolva a kialakított terepen ismételték a mesét. Megjelenítették a mese szereplőit mozgással, felidézték egy-egy epizódját, a mese terét önálló elképzelésük után kialakítva, jelzésekkel megjelenítve. Egyre felszabadultabban fejezték ki a mese karaktereit tükröző érzéseket és gördülékenyebbé vált a meseszövés, mondatalkotás. Több alkalommal ismételték, kipróbálták több szerepben a mese megjelenítését. Drámajátékok, zenei betétek, népi mondókák színesítették az előadást. 

Következő célunk volt a mese szereplőinek, helyszíneinek síkban történő ábrázolása, az árnyjáték technikai megvalósításának előkészítése, a díszletek elrendezése, a világítás kialakítása az árny paravánon. 

A meséhez témában kapcsolódó dalos játékokat, népi játékokat, ügyességi játékokat is megkedvelték a gyermekek. Örömmel mutattak be ezekből ízelítőt a következő városi rajzpályázat /Váraink/ kiállítás megnyitóján.

Alkotómunkánkat nemezeléssel folytattuk, mivel az agyagozott bábokhoz nemez hátteret terveztünk a mese ismétléséhez. A népi kismesterségek közül a szövés, fonás mesterségével ismerkedhettek még a gyermekek, „ostor, kengyel” készült a mesedramatizáláshoz.

A több módszerrel és eszközzel feldolgozott népmesét előadtuk csoportjainknak, valamint a Dornyay Béla múzeum által meghirdetett bábjáték bemutató keretében a város  érdeklődő  óvodásainak. A bábjáték pályázaton szép elismerést kapott intézményünk, melynek eredménye Nógrád Megyei Hírlapban került köztételre. 

A tehetséggondozó foglalkozások eredményeiről a gyermekek kommunikációjának fejlődéséről tájékoztattuk a szülői közösséget és ötleteket adtunk a családoknak az eredményes fejlesztéshez. Az általunk alkalmazott módszereket bemutattuk és megosztottuk kollégáinkkal, hogy beépíthessék azokat a napi munkájuk során a meseprojektek tervezésébe.

 További feladatunk:

– az alkalmazott módszereket szeretnénk a következő félévben is folytatni a népmese feldolgozása során. A népi kultúra hagyományaihoz  való kötődés erősítése érdekében , szeretnénk a népművészet eszközeit  kiaknázni az új mese megjelenítése során. 

– kiemelt figyelem helyezése a néptánc terén kiemelkedő képességet mutató gyermekek tehetséggondozására, nevelési év végére táncfüzérrel kiegészített komplex mesefeldolgozás bemutatása.

Salgótarján, 2018. 12. 18.

Ferhanné Kis Ildikó

mesterpedagógus

,,Húzd meg – ereszd meg!”

„Húzd meg- ereszd meg!”

 

Néphagyományőrző óvodaként szívügyünknek tekintjük a régmúlt értékeinek átörökítését, megőrzését. Ennek szellemében igyekszünk a gyermekek életkori sajátosságait is figyelembe véve megismertetni őket a népszokásokkal, kézműves technikákkal. Mindezt a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére építve, élmények nyújtásával, az érzelmeikre hatva igyekszünk megvalósítani. Folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk közelebb hozni számukra a régi idők értékeit. Mivel a 3- 7 éves gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, úgy gondoltuk, a népi ügyességi játékok felidézésével szerzünk élményt óvodásainknak, a „Húzd meg-ereszd meg „ program megszervezésével.

  1. május 24-én benépesült az óvodánk udvara. Saját tagintézményünk gyermekein kívül a város 8 óvodájából érkeztek hozzánk óvodások, akiket közös játékra invitáltunk meg.

Előzetesen elküldtük az óvodáknak azoknak  népi ügyességi játékoknak a leírását, amelyeket az általunk összeállított gyűjteményből választottunk ki, s melyekhez az eszközök legtöbbjét saját magunk készítettük el.

Ragyogó napsütésben fogadhattuk a megérkező „csapatokat”, akik izgatottan, nagy  érdeklődéssel  érkeztek hozzánk. Volt, akiknek teljesen újak voltak a játékaink, de volt olyan óvoda is, akik „ készültek”, és saját eszközeikkel kipróbálták pl. a babzsák röptetést, és a malac hajtást. Köszönjük, a gyerekeket kísérő felnőttek aktív, a gyermekeket lelkesedését tovább fokozó részvételét.

A sokféle játék kipróbálása nagy élményt jelentett mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. A kolléganők elismerő szavain túl a legnagyobb dicséretet a vendég gyerekek szavai jelentették számunkra : „ Nagyon jó volt itt! Jót játszottunk, jövünk máskor is !”

Mivel programunkat hagyományteremtő céllal szerveztük meg, várjuk az érdeklődőket a következő tanévben is.

 

május18 135 május18 138 május18 141 május18 142 május18 144 május18 146 május18 148 május18 149

Balázs János tárlat megtekintése

Balázs János kiállítása kapcsán szerveztünk múzeumpedagógiai foglalkozást a Dornyay Béla Múzeumban. A gyermekeket elvarázsolta a művész gazdag színvilága. Mindenki talált kedvenc alkotást a képek között, ami alkotásra inspirálta őket. A múzeumpedagógusok változatos eszközöket biztosítottak a gyermekeknek az alkotáshoz. A képeken látott színek megjelentek rajzaikban, kreatív alkotások születtek. Lelkesen keresték a tárlat képeit a múzeumi foglalkoztató füzetekben is, az óvodában a látott színeknek megfelelően, vagy önálló választás alapján színezgették azokat Meglátogattuk a foglalkozás végén”Mazsolát” a „kis öreg” mozdonyt is, melyről új információkat tudtunk meg a múzeum igazgatótól és ráleltek a foglalkoztató füzetükben is, s nyomban színekkel elevenítették meg azt is.

DSC04193 DSC04194

Mesemondó verseny

Óvodánkban hangsúlyt fektetünk a gyermekek beszédkészségének fejlesztésére, az anyanyelv
szeretetére, ápolására, az olvasóvá nevelésre. Külön figyelmet fordítunk a kiemelkedő képességű
gyermekekre, akiknek házi mesemondó versenyen is lehetőséget adunk tudásuk megmutatására.
Idén tornatermünkben rendeztük ezt a programot. Zsűriként hívtuk Dudás Helgát, a NMPSZ
salgótarjáni tagintézményének fejlesztő pedagógusát, Balázsné Czene Csillát, a SÁI Petőfi Sándor
tagiskola intézményvezető helyettesét, és Ponyi Erika szülőt, az SZMK képviseletében.
Hat gyermek szebbnél-szebb mesében, verses mesében gyönyörködtette a hallgatókat, nehéz
helyzetbe hozva a zsűrit a döntésnél.
Mesemondó találkozónk két győztese Katona Zselyke és Tódora Bianka képviseli intézményünket a
Városi Mesemondó Találkozón.
Gratulálunk valamennyi résztvevőnek, hiszen a napnak ők is győztesei. Köszönjük a kedves szülőknek,
hogy segítettek felkészülni gyermekeiknek erre a találkozóra.1. 2. 3. 4 5 6.

Kirándulás Baglyaskőre

Baglyaskő Látogatóközpont 2018.

 

Az immár hagyománnyá vált tavaszi kirándulásunkat az idén 2018. május 18-án tartottuk az óvodánk számára Baglyaskőn. Nagycsoportosaink szokásainkhoz híven gyalogosan sétáltak ki, még a kisebbek busszal utaztak jókedvűen a helyszínre. A Baglyaskő Látogatóközpontban a szülők, középiskolások és az ott dolgozók segítségével 6 állomáson teljesítettünk feladatokat.

Ismerkedtünk – a gólya eledelével                          – játék gólyaorral

  • az állatok élőhelyeivel – mágnes figurákkal
  • a békák fajtáival                          – hangjuk felismerésével
  • gázló madarakkal, gólyákkal – árnyképek felismerésével
  • madarakkal                                 – puzzle kirakással
  • labirintussal – állatok navigálásával

A tartalmas délelőtthöz ideális helyszínt adott a Látogatóközpont. Az ott dolgozók szívvel-lélekkel partnereink voltak ebben a programban.DSC03853 DSC03868 DSC03867 DSC03866 DSC03863 DSC03859 DSC03855 DSC03849

Felhívás Óvodai Beiratkozásra 2018/2019 nevelési évre

IDŐPONTOK:
2018. május 8. (kedd) 08.00-18.00 óráig
2018. május 9. (szerda) 08.00-18.00 óráig

A pótbeiratkozás napja: 2018. május 15. (kedd) 08.00-18.00 óráig

A körzet szerinti központi-és tagóvodákban ezeken a napokon várják a 2018/2019. nevelési évre beiratkozókat.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a tagóvodákban.

Az óvoda valamennyi feladatellátási helyén az alapító okirata alapján biztosított az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű – különleges bánásmódot igénylő, a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt 2018. június 5. napig.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles legkésőbb 2018. május 30. napig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. április 19. napig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Salgótarján, 2018. március 27.
Tóthné dr. Kerekes Andrea s.k.
jegyző

Forrás: Salgotarjan.hu