Felhívás Óvodai Beiratkozásra 2018/2019 nevelési évre

IDŐPONTOK:
2018. május 8. (kedd) 08.00-18.00 óráig
2018. május 9. (szerda) 08.00-18.00 óráig

A pótbeiratkozás napja: 2018. május 15. (kedd) 08.00-18.00 óráig

A körzet szerinti központi-és tagóvodákban ezeken a napokon várják a 2018/2019. nevelési évre beiratkozókat.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a tagóvodákban.

Az óvoda valamennyi feladatellátási helyén az alapító okirata alapján biztosított az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű – különleges bánásmódot igénylő, a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt 2018. június 5. napig.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles legkésőbb 2018. május 30. napig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. április 19. napig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Salgótarján, 2018. március 27.
Tóthné dr. Kerekes Andrea s.k.
jegyző

Forrás: Salgotarjan.hu

Bemutató, továbbképzés óvodánkban

A Pitypang Tagóvoda adott helyszínt a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” (EFOP-3.1./1)
című Európai Uniós projekt egyik állomásának. A képzés részeként intézményünk a
tehetségazonosítás, tehetséggondozás jó gyakorlatának bemutatását vállalta. Szemerádyné
Póczos Csilla a néptánc, népi játékok óvodai alkalmazásának gyakorlatát mutatta be a
Táncházban, az intézményvezető pedig betekintést adott, hogyan épül be a tehetséggondozás
az óvoda programjába.
A komplex művészeti nevelés terén évek óta szervezünk tehetséggondozó foglalkozásokat a
gyermekeknek, melyek a hátrányos helyzetű, a kiemelkedő képességű gyermekek
személyiségének fejlesztését egyaránt szolgálják. Az általunk eredményesen alkalmazott
módszerek bemutatását, átadását, az érdeklődők szakmai ismereteinek bővítését célozta a
három napos továbbképzés is.

2018-02-01-8671 2018-02-01-8673 2018-02-01-8701 DSC02871 DSC02875 DSC02876 DSC02886

Medve nap a Mackóvár Óvodában

Az idei évben már negyedik alkalommal hozta lázba február 2-án a „Medve” a Mackóvár Központi Óvoda óvodásait. A sok apróság egy hétig mindennap, izgalommal és sok-sok tevékenységgel készült a néphagyományt, népi megfigyelést felidéző napra.

Az egész hetet átölelő programot, a volt főiskola épületében is érdekessé, emlékezetessé tették az óvoda óvodapedagógusai, dajkái, segítő munkatársai. A bejáratnál mézet kevergető macik, bocsok, medvék várták az óvodába érkezőket. A két emelet lépcsőházát medve tappancsok díszítették:

  • „ Erre járt a medve”!

A csoportok előtti kiállítóhelyeken változatos technikával készült rajzok, festések, ragasztások mutatták milyenek a medvék. Ha a csoportokba bekukkantottunk, megjelentek a mackóbarlangok, mackóvárak. Ezen a héten nem volt feltűnő, hogy szinte minden gyermek macival aludt.

A várva várt napon a csoportok ötletes mackókirakós és medve felismerő játékokon vehettek részt. Köszönet a „Közgés” Ifjúsági Vöröskeresztes tanulóknak, akik a játékok lebonyolításában segédkeztek.

A nagy medvénket az időjárás miatt – ami segített az igazi medvének is a gondolkodásban, ablakon keresztül tekinthettük meg. Valóban nem volt árnyéka. Az árnyéknézegetés közben igazi medve hangot is hallgathattunk, ami még emlékezetessé tette a pillanatot.

Az idén is ellátogatott hozzánk Fekete József a Palóctáj Méhész Egyesület méhésze, aki érdekes filmet hozott a méhekről és finom „medveeledellel” – mézzel is megkóstoltatta a gyermekeket.

A nap délelőttjének végén, mondókáztunk, énekeltünk, verseltünk és Medvés dalokra táncoltunk. A tél vége felé egy szomorkás, borongós időjárásban, a Mackóvár Óvoda gyermekei egy vidám délelőttöt töltöttek a „medvékkel”: és bizton állíthatják a télnek hamarosan vége lesz.

.27545053_1634780109935653_8267546809359592266_n 27337057_1634779906602340_4942032554560908368_n 27544610_1634779566602374_6920670638244413765_n 27544616_1634779716602359_4154937260806674812_n

Fürkészek látogatása a Vadasparkban

Tehetséggondozó Programunkat a „Fürkészek” tehetséggondozó foglalkozásaival bővítettük a 2017-2018. nevelési évben. „Fürkészeink” terepfoglalkozáson szereztek élményeket, ismerkedtek a nagyvadak életével. Az óvodában pedig változatos tevékenységeken át bővítették ismereteiket.

2018-01-29-8628 2018-01-29-8640 2018-01-29-8644 2018-01-29-8648 2018-01-29-8652 2018-01-29-8653 DSC02919 DSC02921 DSC02922 DSC02923

Adventi készülődés

Adventi készülődés

A karácsonyvárás hangulatát nemcsak óvodánk körében, hanem városi rendezvényeken  való részvételekkel is sikerült élménydússá, tartalmassá, meghitté varázsolnunk.

A programsorozat az első adventi gyertya gyújtásával kezdődött a Fő téren december 3-án, ahol a Tulipán Csoport nagycsoportosai színvonalas műsorát csodálhatták meg az érdeklődők.

Nagy élményt, izgalmat, büszkeséget jelentett mind a gyermekek, mind a szüleik számára a színpadra lépés.

Szintén örömteli esemény volt számunka, hogy december 13-án a vásártéri adventi

roadshown is előadhattuk műsorunkat, ahol kézműves tevékenységek és „Angyalposta” színesítették a rendezvényt.

Majd december 15-én az SZMT Székházban a Pedagógusok Szakszervezetének karácsonyi rendezvényére voltunk hivatalosak. Nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket. A gyermekek sikerélményhez, elismeréshez jutottak, jóleső érzéssel távoztunk.

Ezekkel a programokkal sikerült az Advent időszakát még hangulatosabbá, élménydúsabbá, felejthetetlenebbé tennünk óvodásaink számára.

Külön köszönjük a szülők együttműködését.

27540112_1740872125933058_3014146595854203279_n 27658142_1740872285933042_2448925005891308913_n DSC02418 IMG_20171213_150917

Adventi délután

Adventi délután

December elején tartottuk a családokkal közösen az Adventi Munkadélután, a Karácsonyt megelőző közös ünnepi ráhangolódást.

Ebben az időszakban különösen hangsúlyos a családokkal való együttműködés. Az adventi délutánunkon nagyon sok szülő vett részt, akikkel igyekeztünk a meghitt ünnepi hangulatot átérezni – éreztetni a közös tevékenységekkel.

Valamennyi előkészületi munkában jó hangulatban, gyermek-szülő-óvónő közösen vett részt. Érzelmileg telített, feltöltő élmény volt mindannyiunk számára.

DSC02412 DSC02417 DSC02423 DSC02424

Márton napja

A Központi Óvodával egyeztetve már hagyománnyá vált a jó hangulatú Márton napi hagyományőrző játék a város Fő terén. Az ünnepet megelőzően felelevenítettük Szent Márton történetét, a kapcsolódó szokásokat, hiedelmeket (állatokról, időjárásról, étkezésről). Mécseseket készítettünk, libás játékainkat, dalainkat, verseinket, meséinket játszottuk, és kellően ráhangolva az ünnepre a szülőkkel együtt levonultunk a Fő térre. A mécsesek fényénél népi játékkal, táncházzal koronáztuk a napot a városközponti óvodák részvételével. A gyermekek számára emlékezetes maradt ez az esti félhományban szervezett játék. A hagyományt a gyerekeken át a fiatal szülők is megismerhették, akik reményeink szerint támogatnak bennünket a néphagyományok átörökítésében.

107 DSC02035 DSC02206