Körúti Tagóvoda

A Körúti Tagóvoda a Fáy András körúton – családias körülmények között- kettő, vegyes csoportban fogadja a lakótelepről, és közvetlen környékéről érkező gyermekeket. Vidám tevékenységekkel teli napjaikat csendes, nyugodt, jó levegőjű kertvárosi környezetben, egy világos, esztétikus, jól felszerelt épületben, és a parkosított játszóudvaron tölthetik.

koruti

Intézményünk dolgozói gyermekeket tisztelő, szerető, hivatásukhoz értő, megújulni tudó egyéniségek. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családokkal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve biztosítjuk a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását Tevékenységközpontú Pedagógiai Programunk alapján, melynek általunk kiemelt, speciális területei a környezetvédelemre- és az egészséges életmódra nevelés. A program a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, életre való felkészítését a tevékenységek által, tevékenységeken keresztül valósítja meg. A pedagógiai célok és feladatok középpontjába tudatosan az együttműködés és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja elsősorban képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket.

Kitűzött nevelési céljainkat a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva a szükségletek, tevékenységek, képességek figyelembevételével valósítjuk meg. Helyi adottságainkat, a természetközelségét kihasználva óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezethez való pozitív viszonyulásra, a környezettudatos magatartás és környezetbarát életmód megalapozására. Intézményünk ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címmel rendelkezik, amely jelentősen meghatározza környezettudatos nevelésünk tevékenységeit. Ehhez kapcsolódva alkottuk meg referencia intézményi jó gyakorlatainkat „Környezetvédő óvodások tábora” és „Közlekedj ovisan!”címmel.

Az egészséges életmódra nevelés alapvető területein kívül a mozgásfejlesztést többek között, a műfal mászás lehetőségének kihasználásával, speciális tartásjavító tornával, rendszeres túrákkal, kirándulásokkal, gyermektánc lehetőségének biztosításával érjük el. További specialitásaink, hogy délutánonként lehetőséget biztosítunk az angol nyelvvel való ismerkedésre.

Körúti Óvodásokért Egyesületünk pályázati és szponzori lehetőségekkel támogatja az óvoda szakmai munkáját, és felszereltségét.

A KÖRÚTI TAGÓVODA DOLGOZÓINAK NÉVSORA

 KIS MIKLÓSNÉ                                                    TAGÓVODA-VEZETŐ

 FÁBIÁN ZOLTÁNNÉ                                           ÓVODAPEDA

 HUSZÁRNÉ BALOGH BERNADETT             ÓVODAPEDAGÓGUS

 MAHALEK SZILVIA                                           ÓVODAPEDAGÓGUS

 ECSEGI FERENCNÉ                                          DAJKA

 MIKLÓS KATALIN                                             DAJKA

FENYVESI CSILLA                                             PADAGÓGIAI ASSZISZTENS

BABUS GYULÁNÉ                                              ÓVODATITKÁR

GÁTSZEGI ZOLTÁN                                           KARBANTARTÓ

koruti ovi