Hétszínvirág Tagóvoda

Az intézmény 1949 óta működik, jelenleg 4 óvodapedagógus és 2 dajka látja el 60 gyermek nevelését, akiknek túlnyomó többsége hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. A csoportszobák és az udvar tágasak, esztétikusak, a gyermekek igényeinek megfelelően berendezettek, jól felszerelt tornaterem, mozgásfejlesztő szoba, vizuális műhely áll rendelkezésünkre.

hetszin

Az óvoda nevelési programja, a komplex prevenciós mozgásfejlesztésre épül.

A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a
korai megelőzést, a prevenciót, az egészséges életvitel megalapozását tartjuk kiemelkedően fontos pedagógiai feladatunknak.

Alapvető célunk a 3-8 éves korú gyermek nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése sokoldalú képességfejlesztéssel.

Speciális céljaink:

  • A mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozása,
  • A szociális hátrányokból eredő esélyegyenlőtlenség csökkentése a családdal együtt.

Pedagógiai koncepciónkban a szülőket egyenrangú társként fogadjuk az eredményes nevelés érdekében: erősítjük identitástudatukat, tiszteletben tartjuk hagyományaikat, igényeljük javaslataikat, véleményüket.

Az alaptevékenységeken kívül, az igényeknek megfelelően – lovári nyelvvel, különböző kézműves és ábrázoló tevékenységekkel, tánccal, mozgásfejlesztéssel színesítjük programunkat.

Óvodánkban működik a Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület.