32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Pitypang Tagóvoda

pitypang baziskerek

„Tevékenyen – szeretetben”

Pedagógiai programunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési program alapelveire épül. Az a célunk, hogy programunkat valóságos tevékenységek megteremtésével, a játék elsődlegességével, a szükséges élmények, tapasztalatok biztosításával valósítsuk meg. A gyermekeket változatos tevékenységek felkínálásával, a játékon keresztül, az egyéni sajátosságaik figyelembevételével fejlesztjük.

Fontosnak tartjuk, hogy boldog, környezetét szerető, tapasztalatait változatos módon kifejezni tudó, jól kommunikáló, társaihoz és a felnőttekhez pozitív érzelmekkel kapcsolódó, önmagát sokoldalúan megvalósítani tudó gyermekeket neveljünk.

E cél érdekében óvodapedagógusaink vállalják, hogy szakmaiságuk legmagasabb fokán nevelik a rájuk bízott gyermekeket, az elfogadás, a megértés, támogatás, tisztelet közvetítésével.

A gyermekek ízlésvilágának, magatartás kultúrájának alakítását esztétikus környezet megteremtésével, a felnőttek kulturált magatartásával, és a hagyományaink ápolásával igyekszünk megvalósítani.

Óvodai programunk alappillérei

 • tevékenységközpontú óvodai nevelés
 • környezeti nevelés, környezettudatosság
 • tehetséggondozás, esélykülönbségek csökkentése
 • érzelmi, erkölcsi nevelés

Kiemelt figyelmet fordítunk:

 • az egészséges életmódra nevelésre, mely magában foglalja a környezettel való harmonikus együttélést, a természet szeretetét és védelmét. Lehetőséget biztosítunk sokoldalú mozgástapasztalatok szerzésére, ehhez rendelkezésünkre áll szép füves udvar, egy kisebb focipálya, a szomszédos Táncház, tornapálya. Mindezt kiegészíti az iskola uszodájában történő vízhez szoktatás, a közeli sportpályák kihasználása, a tavaszi kerékpár túráink, sétáink, kirándulásaink.
 • Zöld óvodai tevékenységek tudatosabbá tételére, a 2014-ben megkapott óvodai címünk megvédésére, a természetet óvó-védő gyermekek nevelésére, a környezettudatos magatartásforma megerősítésére a gyermekekben, és a szülőkben egyaránt.
 • élmények, terepfoglalkozások, a természetben szerzett ismeretszerzések rendszeres biztosítására, a Természeti Napok hagyományainak, jó gyakorlatának felkínálásával.
 • a gyermekek beilleszkedő, együttműködő készségének, kommunikációjának, érzelmi életének, pozitív személyiségjegyeinek alakítására a népmeséken, drámajátékokon, dalos játékokon, népi tevékenységeken át.
 • a tehetséggondozás, a mozgás, a művészeti nevelés komplex lehetőségeinek kiaknázására – területeinek bővítésére -, óvodapedagógusaink képzettségének és a gyermekek érdeklődésének figyelembe vételével, a csoportszobában és a csoporton kívül mikro csoportos formában.
 • a szocio-kulturális hátrányok kompenzálására, az inkluzív nevelésre.

A gyermekek számára felkínált játékos programjaink:

heti rendszerességgel:          

 • népi gyermekjáték, néptánc foglalkozások a szomszédos Táncházban
 • tehetséggondozó foglalkozások
 • korosztályos torna és testnevelés foglalkozások
 • mozgásfejlesztés az Ovi foci, utánpótlás nevelés keretében
 • fejlesztő pedagógus, logopédus foglalkozásai
 • Oviszínház – alkalmanként
 • hangszerbemutató, hangverseny – alkalmanként
 • múzeumpedagógiai, könyvtár foglalkozások

Az óvodai nevelés keretein kívül:

 • játékos angol nyelvi foglalkozások
 • népi tánc foglalkozások
 • játékos mozgás
 • illetve a szülői-gyermeki igények figyelembe vételével szervezve

Feladatainkat a családdal való szoros együttműködésben, a család értékeire építve, szeretet közvetítő légkörben kívánjuk megvalósítani.

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu