32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Pitypang Tagóvoda

Mottó: "Szeretetben – tevékenyen"

pitypang

Intézményünk a Pitypang Tagóvoda 1966 szeptemberében került átadásra. Az eltelt 43 év alatt a csoportok száma többször változott.
(1976-93-ig 6 csoport, majd 4 csoportra csökkent). Jelenleg három csoportban 90 kisgyermek nevelését 6 óvodapedagógus és 3 dajka néni végzi.

A nevelőközösségünk a tevékenységközpontú nevelési programot adaptálta a helyi sajátosságokhoz igazítva, melyben célként fogalmazódik meg az életre való nevelés és a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által és azokon keresztül.

A nevelőtestületünk feladatának tekinti:

- a világra nyitott, érdeklődő, társaihoz és a felnőttekhez pozitív érzelmekkel kapcsolódó, érzelmileg kiegyensúlyozott, a tevékenységben örömét lelő gyermek nevelését, mely érdekében meghatározó az óvodai közösség nyugodt, harmonikus légköre, kulturált értékformáló környezete.

- az egészséges életmódra nevelést, melynek során az egészség értékként épül be a gyermek személyiségébe.

Vallják, hogy az életre nevelés is a játékból alakul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. Programjukban a képesség fejlesztést kiegészítik a néptánc művészeti neveléssel, a vízhez szoktatással, angol nyelvi játékokkal.

A közvetlen környezetünkben elhelyezkedő oktatási intézményekkel (SKÁID Gagarin Intézményegység, Váczi Gyula Művészeti Iskola, Táncház) szoros kapcsolatban állunk. Együttműködésünk meghatározó eleme a hagyományápolás, közös ünnepek.

Szakmai felkészültségünk folyamatos bővítése, kapcsolatrendszerünk továbbfejlesztése, az óvoda és a szülői ház sikeres együttműködése segíti a szocio-kulturális hátrányok kompenzációját, az integrációs feladatok megvalósítását.

Az óvodánkban 1998 óta működik a Gyermekmosoly Alapítvány, mely pályázatokon nyert összegekkel, szülői támogatásokkal segíti az intézmény tárgyi feltételeinek bővítését.

Óvodánk speciális szolgáltatásai

 • Vízhez szoktatás

A Gagarin Iskola uszodájában szakoktató irányításával ismerkednek a gyerekek az úszás alapjaival.

 • Játékos angol nyelv

Heti rendszerességgel, felső nyelviskolával rendelkező óvodapedagógusunk vezetésével a mesékkel mondókákkal is.

 • Jóga

Speciális szakember tartás javító gyakorlatok segítségével fejleszti a gyermekeket.

 • Néptánc

A Táncházban tartott foglalkozásokon népi gyermekjátékokat, a néptánc alapvető mozgásformáit ismerik meg a gyerekek.

 • Testnevelés

Testnevelés szakos pedagógus vezetésével.

 • Mozgásfejlesztés gimnasztikai és táncelemek alkalmazásával.
 • Fejlesztő pedagógus – logopédus hetente foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel.

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu

Kedves Szülők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket

 1. Tekintsék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
 2. A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor az adatok egyeztetése céljából szíveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére 2020. április 15. 18 óráig eljuttatni!
 3. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 15-ig.

Amennyiben a kért nyomtatványt a fenti határidőre nem sikerül eljuttatni az óvodába, kérem, hogy telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

BEIRATKOZÁS NYOMTATVÁNY

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde e-mail címe:
beiratkozas@stovodak.hu

Előre is köszönjük segítségüket és együttműködésüket!
Üdvözlettel: Andóné Angyal Mária
intézményvezető