32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Nyitnikék Tagóvoda

nyitnikek

Óvodánk 1997-ig a hősök út 33-47 sz. épületében működött 7 csoporttal. Az építésügyi szakértők véleménye szerint mindkét épületben a károsodások oly mértékűekké váltak, hogy nem biztosították a rendeltetésszerű használathoz szükséges követelményeket. A fent leírt indokok alapján az Arany János Általános Iskola és Szakiskola „piros épületeinek” óvodai célokra történő átalakításával, helyileg a Budapesti út 66. szám alá költöztünk.

Időközben a Makarenkó úti óvoda átszervezésével az ott működő 2 óvodai csoport hozzánk csatolásával, az 1998-as nevelési évet 9 csoporttal 225 gyermekkel indítottuk. A számunkra kialakított optimális feltételrendszer, melynek részesei gyermekek és felnőttek egyaránt, nemcsak pedagógiai munkánkat segíti, hanem otthonosságával, harmóniájával megkönnyíti az ide járó gyermekek óvodai környezetbe való beilleszkedését.

Hiszen számukra a család után a világ kitágulását, a környezet felfedezését első ízlésformáló és élményt adó helyet az óvoda jelenti. Fontosnak tartjuk környezetünk harmóniájának megteremtését, hiszen a magunk alkotta környezet folyton-folyvást szól hozzánk, életünk állandó kerete. Hisszük, és valljuk, hogy a harmonikus környezet, harmonikus életre is nevel. Nem egyetlen leckét, egész életet kell megtanítanunk a gyermekeknek.

A tanulási folyamat első állomása a család után, de mindenképpen a családdal együttműködve az óvoda. Tudjuk, hogy hol tart és hová akarjuk eljuttatni gyermekeinket. Megadjuk számukra mindazt, ami a célba jutáshoz szükséges. Óvodai programunk is ez a célt szolgálja: az egyéni képességfejlesztést, az egyénre figyelést, a gyermek életben való eligazodását, magatartáskultúrájának csiszolását.

Ennek megvalósítása érdekében az idejáró gyermekeknek biztosítjuk. Az egészséges fejlődés optimális feltételrendszerét

 • Az óvodás életkornak megfelelő napi és életrendet
 • Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkört
 • A gyermeki közösségben végezhető sokszínű, de életkoruknak megfelelő tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról
 • Gondoskodunk a testi, szociális, értelmi képességek, egyéni és életkor specifikus alakításáról.

Óvodánk átszervezésével nevünk is megváltozott. Sokat gondolkoztunk azon, hogy melyik lenne az a megfelelő név, amely kifejezi pedagógiai munkánkat, az itt dolgozó személyek egyéniségét és a gyermekekhez is közel áll.

Így találtunk a Nyitnikék névre.

Nyitunk a gyermekek világa érzelme, és értelme felé

 • Nyitunk a szülői befogadás és meggyőződés felé
 • Nyitunk a társadalmi igények, változások felé
 • Nyitunk a társadalmi intézmények felé
 • Nyitottak vagyunk minden olyan innovációs törekvésre, mely előre viszi pedagógiai munkánkat, segít önálló arculatunk kialakítására
 • Végül nyitottak vagyunk egymás munkájának megismerésére, megbecsülésére.

2006/2007 – es nevelési évben ismételt átszervezésre került sor, 9 - ből 7- re csökkent intézményünkben a csoportok száma.

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu