32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Mesekert Tagóvoda

SALGÓTARJÁNI ÖSSZEVONT ÓVODA

MESEKERT TAGÓVODÁJA

Salgótarján, Meredek u.33-35.

mesekert

Óvodánk- a MESEKERT TAGÓVODA- az 50-es években épült, Salgótarján központjában található. Két épületben, három csoporttal működünk. Nagy fás, füves, aszfaltos udvarunk van, amely minden mozgásigényt kielégít.

Jelenleg 72 gyermek jár hozzánk. A csoportjaink vegyes életkorúak. Napi tevékenységeket a folyamatosság jellemzi (a reggelizést, ebédeltetést, fektetést, az alvásból való ébredést, uzsonnáztatást). Ezáltal jobban tudunk alkalmazkodni a gyermekek egyéni tempójához, igényeihez, komfort érzetük kialakításához.

Intézményünk mindig a családias légkör megteremtésére, a szülők fokozott bevonására törekedett a mindennapokban. Legfőbb feladatunknak a szeretetteljes, biztonságot adó légkör kialakítását tekintjük. A családias légkör megteremtése érdekében, a csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a szülői kéréseket, így egy csoportba járhatnak a testvérek és barátok is.

Meggyőződésünk, hogy hatékony nevelés csak a családdal együttműködve, nyílt, őszinte partneri kapcsolatban valósítható meg. Ahhoz viszont, hogy meg tudjuk nyerni a szülőket, elengedhetetlen, hogy ismerjük véleményüket, igényeiket, elképzeléseiket, törekvéseiket óvodánkról, nevelőmunkánkról, és ők is azonosulni tudjanak alapelveinkkel, szokásainkkal, hagyományainkkal. Kutató munkát végzünk annak érdekében, hogy megtudjuk ki mihez ért, miben tájékozottabb, milyen programban, tevékenységben működne közre szívesen. Ösztönözzük őket arra, hogy egyéni tehetségük, érdeklődésük és szabadidejük szerint járuljanak hozzá a csoport, az intézmény sikeres munkájához.

Az ismerkedést, egymás értékeinek, szokásainak megismerését jól szolgálják azok az „óvodába csalogató” programok, amelyeket „jeles napok” alkalmából szervezünk leendő óvodásainknak és szüleiknek. Ekkor együtt játszanak, tevékenykednek velünk, bekapcsolódnak óvodás életünkbe. S mivel óvodakezdés előtt otthonukban is meglátogatjuk a gyermekeket, szeptemberben már ismerősként köszönthetjük egymást, ami megkönnyíti a szeretetteljes, biztonságot adó légkör kialakítását.

Pedagógiai munkánkat a gyermekközpontúság jellemzi. A játékra kiemelt figyelmet fordítunk. Nevelési feladatainkat, játékosan, tevékenykedtetve, a megtapasztalásra, kipróbálásra, gyakorlásra építve valósítjuk meg. Tudjuk minden gyermek egyedülálló személyiség. A különbségek ismeretére, tiszteletben tartására törekszünk. Célunk, hogy mindenkit a saját képességét, érdeklődését figyelembe véve fejlesszünk úgy, hogy ez által jó érzéseik legyenek önmagukkal kapcsolatban, és szívesen fedezzenek fel új „csodákat”.


Külön figyelmet fordítunk a fejlődésben lemaradottak felzárkóztatására és a kiemelkedő tehetségek gondozására. Óvodánkban több programot is kínálunk a napi nevelőmunkába beágyazva gyermekeink részére, amely e törekvéseinket szolgálja.

Például:

- népi gyermekjátékok /megismerkednek gyermekeink népi hagyományaink dalaival, játékaival, mozgásformáival/

- játékos formában ismerkednek az angol nyelvvel,

- OVI -FOCI /legfőbb célunk vele a mozgás, a sport, a labdajátékok megkedveltetése,

Ezeket a tevékenységeket intézményünk óvodapedagógusai irányítják.

Munkánk során próbálunk minél több pályázati lehetőséget kihasználni, mert szükségesnek érezzük a folyamatos szellemi és tárgyi megújulást. Hosszú évekig részt vettünk az Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázati programjában. 2010-ben kapcsolódtunk a Referencia Intézmények Országos Hálózatának kialakításához. 2015 augusztusában „Minősített Referencia Intézmény” ként jól bevált hagyományaink, tapasztalataink alapján négy „Jó gyakorlatot” kínálunk az érdeklődő kollégáknak:


-„Zöld napokkal a környezettudatos magatartásért”,

- „Partnerségben a családdal”,

- „Az óvodától iskolába való átmenet lépései”,

-„Drámajátékok egymás elfogadásáért”.

2014-ben decemberében csatlakoztunk a Zöld Óvodák Országos Hálózatához. Óvodánk alapítványa a Mesekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 2000-ben szerveződött, szülők és pedagógusok kezdeményezésre.

Célunk a gyermekek oktatásának, képességfejlesztésének támogatása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelemre nevelés, gyermekvédelmi tevékenység, illetve a helyi pedagógiai programokhoz szükséges szakmai célú beszerzés anyagi fedezetének biztosítása.

Igyekszünk olyan programokat összeállítani, amelyek, azon túl, hogy megvalósíthatók, elősegítik alapítványunk és nevelési céljaink megismerését.

Törekedtünk arra, hogy a város életében is aktívan részt vegyünk más civil szervezetekkel. Az elmúlt években alapítványunk kapcsolatot tartott a

 • Gondolkodj Egészségesen szervezettel
 • Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel
 • Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal
 • Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesületével
 • Salgó Természetbarát Egyesülettel

akik hasznos tanácsokkal láttak el minket, illetve közös programok szervezésével gazdagították rendezvényeinket.

A nevelőtestületünk a jövőben is szeretné értékeit megőrizni, keresni a megújulási lehetőségeket, megfelelve a kor kihívásainak.

EGYÉB DOKUMENTUMOK


„Játszva tanulunk” - Mesekert Tagóvoda nevelési sajátosságai

ESEMÉNYEK

Húsvét és a Víz világnapja

Játékos sportvetélkedő

Szelektív hulladékgyűjtés

Fordulj bolha néptánc

Mese országban

Rendvédelmi nap

Bozsik ovi-foci

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Mesekert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 33-35.
  Tagóvoda-vezető: Fajd Árpádné
  Telefon: (32) 314-572
  Email: mesekert@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu