32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Körúti Tagóvoda

A Körúti Tagóvoda a Fáy András körúton - családias körülmények között- kettő, vegyes csoportban fogadja a lakótelepről, és közvetlen környékéről érkező gyermekeket. Vidám tevékenységekkel teli napjaikat csendes, nyugodt, jó levegőjű kertvárosi környezetben, egy világos, esztétikus, jól felszerelt épületben, és a parkosított játszóudvaron tölthetik.

koruti

Intézményünk dolgozói gyermekeket tisztelő, szerető, hivatásukhoz értő, megújulni tudó egyéniségek. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családokkal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve biztosítjuk a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását Tevékenységközpontú Pedagógiai Programunk alapján, melynek általunk kiemelt, speciális területei a környezetvédelemre- és az egészséges életmódra nevelés. A program a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, életre való felkészítését a tevékenységek által, tevékenységeken keresztül valósítja meg. A pedagógiai célok és feladatok középpontjába tudatosan az együttműködés és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja elsősorban képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket.

Kitűzött nevelési céljainkat a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva a szükségletek, tevékenységek, képességek figyelembevételével valósítjuk meg. Helyi adottságainkat, a természetközelségét kihasználva óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezethez való pozitív viszonyulásra, a környezettudatos magatartás és környezetbarát életmód megalapozására. Intézményünk ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címmel rendelkezik, amely jelentősen meghatározza környezettudatos nevelésünk tevékenységeit. Ehhez kapcsolódva alkottuk meg referencia intézményi jó gyakorlatainkat „Környezetvédő óvodások tábora” és „Közlekedj ovisan!”címmel.

Az egészséges életmódra nevelés alapvető területein kívül a mozgásfejlesztést többek között, a műfal mászás lehetőségének kihasználásával, speciális tartásjavító tornával, rendszeres túrákkal, kirándulásokkal, gyermektánc lehetőségének biztosításával érjük el. További specialitásaink, hogy délutánonként lehetőséget biztosítunk az angol nyelvvel való ismerkedésre.

Körúti Óvodásokért Egyesületünk pályázati és szponzori lehetőségekkel támogatja az óvoda szakmai munkáját, és felszereltségét.


[Best_Wordpress_Gallery id="4" gal_title="koruti kepek"]

A KÖRÚTI TAGÓVODA DOLGOZÓINAK NÉVSORA

KIS MIKLÓSNÉ TAGÓVODA-VEZETŐ

FÁBIÁN ZOLTÁNNÉ ÓVODAPEDA

HUSZÁRNÉ BALOGH BERNADETT ÓVODAPEDAGÓGUS

MAHALEK SZILVIA ÓVODAPEDAGÓGUS

ECSEGI FERENCNÉ DAJKA

MIKLÓS KATALIN DAJKA

FENYVESI CSILLA PADAGÓGIAI ASSZISZTENS

BABUS GYULÁNÉ ÓVODATITKÁR

GÁTSZEGI ZOLTÁN KARBANTARTÓ

koruti ovi

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu

Kedves Szülők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket

 1. Tekintsék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
 2. A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor az adatok egyeztetése céljából szíveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére 2020. április 15. 18 óráig eljuttatni!
 3. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 15-ig.

Amennyiben a kért nyomtatványt a fenti határidőre nem sikerül eljuttatni az óvodába, kérem, hogy telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

BEIRATKOZÁS NYOMTATVÁNY

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde e-mail címe:
beiratkozas@stovodak.hu

Előre is köszönjük segítségüket és együttműködésüket!
Üdvözlettel: Andóné Angyal Mária
intézményvezető