32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Gyermekkert Tagóvoda

A Beszterce lakótelepen 1977-től működik az óvoda. Intézményünk jelenleg (egy csoport szüneteltetése miatt) öt gyermekcsoporttal, 125 férőhellyel egy homogén, és négy vegyes életkorú csoporttal működik.

gyermekk

A világos, tágas esztétikus jól felszerelt csoportszobák, tornaszoba, fejlesztőszoba, játszóudvar és a természet közelsége nyújt ideális körülményt a gyermekek neveléséhez.

„Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület” működése, a nyertes pályázatok, a szponzori és szülői támogatások biztosítják a nevelés feltételeinek folyamatos javítását.

Elért sikereink, eredményeink között tartjuk számon, a Helyi Nevelési Programunkat, amelyben nevelőmunkánk gyakorlatát dokumentáltuk. Az óvónők tanulmányai által megszerzett egyéb képesítéseket, szakvizsgákat, a pedagógiai pályázatokon nyert dicséreteket, első helyezéseket, nívódíjakat, miniszteri dicséreteket, városi elismeréseket.

Nevelési programunkban a gyermeki személyiség fejlesztését valósítjuk meg: szeretetteljes légkörben, komplex, közvetlen tapasztalatszerzésre épülő tevékenységek közben, az egyéni sajátosságok, az érési ütem figyelembe vételével, két kiemelt nevelési területen – nyelvi nevelés és mozgásfejlesztés.

A gyermekek beszédfejlődését a napi meséléssel, dramatizálással, bábozással, anyanyelvi játékokkal, könyvtár-foglalkozásokkal segítik. A mozgás fejlődés érdekében a kirándulások túrák mellett naponta szervezünk (kinti vagy benti) mozgásos játékokat, testnevelés foglalkozásokat, tartásjavító speciális tornákat.

Speciális szolgáltatásként szerepel programunkban a preventív (gyógy-testnevelés, mozgásfejlesztés, fejlesztő foglalkozás, logopédia) és tehetséggondozó (zene-óvodai, néptánc, népi játékok, gyermektorna, kézműves foglalkozás, drámajáték) tevékenységek szervezése.

Ezek mellett az egyéni fejlesztést, a képesség kibontakoztatást az intézményi belső gondozói rendszer – BGR – kiépítése és működése is támogatja.

Az intézményi minőségirányítási program – IMIP – biztosítja az intézmény partnerközpontú működését.

Kapcsolataink a családdal, a társintézményekkel éves programok alapján, (Gyermekkert Csalogató, nyitott ünnepek, családi játszódélutánok, szülői fórumok, intézményi látogatások) partnerközpontú szemlélettel működik.

Gyermekeik nagy része a szomszédos általános iskolában – SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola – kezdi meg tanulmányait.

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu