32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

20
júl.

Bázisintézmény változás

Intézményünk a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája 2020 januárjában pályázott az Oktatási Hivatal által kiírt „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre, melyet sikeresen el is nyert, így óvodánkat érte az a megtiszteltetés, hogy a 2020-2023as időszak Bázisintézménye legyen.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

Évek óta eredményesen működő jó gyakorlataink adták az alapját a pályázat elkészítésének. Óvodánk teljes alkalmazotti közössége megtisztelőnek érzi, hogy a bíráló bizottság is érdemesnek ítélte intézményünket az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.


10
máj.

Belső Pályázat

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetője
belső pályázatot ír ki a
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvoda
központi intézményegység-vezetői,
és az
Aprófalva, Baglyasi, Gyermekkert, Hétszínvirág, Körúti, Nyitnikék, Pitypang, Szivárvány, Vadvirág Tagóvoda
tagóvoda-vezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátására

A beosztásra a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődénél határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógusok pályázathatnak.

Vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2025.07.31-ig szól

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagintézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.
Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat.

Illetmény:
A”közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
 • Pedagógus szakvizsga  /meglévő vagy folyamatban lévő/,
 • Szakmai tapasztalat (óvodapedagógusi) – legalább 4 éves,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közoktatás vezetői szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó:

 • Szakmai önéletrajz,
 • A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció, pedagógiai és vezetői program.

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. június 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatnak a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde címére történő beküldésével (3100. Salgótarján, Arany János út 19/A.) vagy
 • személyesen: Andóné Angyal Mária intézményvezetőnek.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde honlapján: www.stovodak.hu

Salgótarján, 2020. május 8.

                                                                                               Andóné Angyal Mária
                                                                                                    intézményvezető


29
ápr.

Óvodai ügyelet

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzet időtartama alatt elrendelt 6/2020. (IV.28.) sz. intézkedéséről, az intézkedéssel kapcsolatos szabályokról:

„Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 16.§ b.) pontja, valamint 46.§ (4) bekezdése alapján a koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Salgótarján lakosságának megóvása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

2020 április 30-tól a Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: SÖÓB) valamennyi tagóvodája és mini bölcsődéje a vészhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően munkanapokon 6 és 18 óra között, legfeljebb 5 fős csoportokban biztosítja a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.”

Mivel a gyermekek ellátását csak öt fős csoportokban tudjuk biztosítani, továbbra is előnyt élveznek az egészségügyben, a rendfenntartó szerveknél és a kereskedelmi alapellátó rendszerben dolgozó szülők, valamint azok a szülők, akik munkahelyi igazolással rendelkeznek arról, hogy munkájuk a továbbiakban nélkülözhetetlen.

A gyermekek védelme érdekében továbbra is tisztelettel kérjük a szülőket a felelősségteljes magatartásra, aki biztosítani tudja az otthoni felügyeletet, tartsa otthon gyermekét.

Az ügyeletet a fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, amiről a szülőnek írásban kell nyilatkoznia. A nyilatkozat hiányában a gyermeket nem tudjuk fogadni.

Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható.

Az étkezés biztosítása abban az esetben működhet zökkenőmentesen, ha a szülő ezt előre bejelenti minden hét utolsó munkanapján délelőtt 9 óráig. (Kivétel: 2020.április 30. akkor déli 12. óráig).

Salgótarján, 2020. április 29.

Andóné Angyal Mária
intézményvezető


01
ápr.

Beiratkozás 2020/2021

Kedves Szülők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket

 1. Tekintsék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
 2. A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor az adatok egyeztetése céljából szíveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére 2020. április 15. 18 óráig eljuttatni!
 3. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 15-ig.

Amennyiben a kért nyomtatványt a fenti határidőre nem sikerül eljuttatni az óvodába, kérem, hogy telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

BEIRATKOZÁS NYOMTATVÁNY

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde e-mail címe:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Előre is köszönjük segítségüket és együttműködésüket!
Üdvözlettel: Andóné Angyal Mária
intézményvezető

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu