32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A
09
márc.

Fürkészeink a Pitypang Tagóvodában

A Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodájában évek óta kiemelt figyelmet kap a Tehetséggondozás. A komplex művészeti nevelés terén elért eredményeink nyomán motiválttá vált közösségünk a Tehetséggondozás területeinek bővítésére, további lehetőségek keresésére. Környezetbarát szemléletünk, a gyermekek kiemelkedő érdeklődése a természet iránt, mesterpályázatom céljai arra ösztönöztek bennünket, hogy a 2017-2018 nevelési évben létrehozzuk a „Fürkészek” tehetséggondozó műhelyt.

A Fürkészek csapatának kialakítása megfigyeléseink, a DIFER mérések eredményei, a Gardneri tehetségmérő lapok illetve a városi munkaközösség által összerendezett megfigyelő lapok eredményei, az óvónők jellemzései által történt.

Kidolgoztuk a tehetségműhely tematikáját és heti rendszerességgel biztosítottuk a külső világ tevékeny megismerése terén a kiemelkedő képességeket mutató gyermekek érdeklődésének kielégítését.

Az élményszerzést terepfoglalkozásokon, természeti környezetben, a Karancs-Medves tájvédelmi körzet területén tapasztalati következtetések, vizsgálódások, biztosításával teremtettük meg. A természetben szerzett ismeretek feldolgozása, további bővítése az óvodában történt a tehetséggondozó foglalkozásokon.. Változatos helyszíneket, megfelelő időt biztosítottunk, bátran tették fel kérdéseiket, tapasztalataikat megoszthatták a velünk tartó szakemberekkel.

Novembertől készültünk a téli teendőkre, a madarak életének segítésére. Madárkalácsot készítettünk a Bükki Nemzeti Park támogatásával. Az itt telelő madarainkat/kékcinkét, széncinkét, csúszkát, fakopáncsot, feketerigót, szajkót, rozsdafarkút, verebeket/figyeltünk meg, életjelenségeit vizsgáltuk természetben, az Eresztvényi Madárpark, madárles környékén és csoportszobában egyaránt.

Madármegfigyelő lapot készítettünk, amelyen jelöltük az adott hónapban látott madarakat és folyamatosan bővítettük a gyermekek ismereteit.

Január- február hónapban a Karancs-Medves környékének vadjait ismerhettük meg, terepfoglalkozásokon. Az állatok életmódjáról az Ipoly Erdő munkatársa tájékoztatta a gyermekeket, majd beetettük, előcsalogattuk őket. Az épített magaslesről figyelhettük az odasereglő dámszarvasokat, muflonokat, őzeket, vaddisznókat. Ismereteiket a Baglyaskő Látogatóközpontban, munkatársaik bekapcsolódásával bővíthették tovább, változatos tevékenységek felkínálásával.

A tél beálltával kísérletező tevékenységek zajlottak, hóval, jéggel. A környezetről szerzett felfedezéseken túl kihasználtuk a matematikai tapasztalatszerzés lehetőségeit is.

Márciusban Múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehettünk részt, szakemberek bevonásával. Nemcsak a bányával, bányászok életével ismerkedhettünk meg, hanem földünk kőzetrétegeivel is kőzetmintákat vizsgálhattunk, tapogathattunk meg időrendi sorrendben. Megismerkedtünk a kőzetek felszínre hozatalának módjával. Majd az óvodába érve a gyűjtött kőzeteket csoportosítottuk, felismerhették tapintással, párosíthatták azokat fajtájuk szerint. Megjelöltük a lelőhelyeket térképünkön, a már felkeresett Somoskői vár, Kőpark, Salgói vár,Bányató környékén. Különböző alkotásokat készítettek kövekből, kavicsokból. Kis kiállítást rendeztünk a hozott kövekből, alkotásainkból. Folyamatosan osztották meg ismereteinket egymással.

Áprilisban kincskereső ösvényt jártunk be a Várberek patak mentén, a volt kisvasút nyomvonalán, az Eresztvényi Látogatóközpont túravezetőjének segítségével. A túra során megismerkedtünk környékünk olyan védett növényeivel, mint az ikrás fogasír, erdei madársóska, boglárka,a fürtös bodza hazaérve pedig búvárkodtunk Dr. Fancsik János Karancs-Medves vidékéről írt ismertetőjében a mi foltos kontyvirágunkat,a bíboros kasbort,a saspáfrányt,a leánykökörcsint,a galambvirágot, az odvas keltikét,a kardos madársisakot,a kétlevelű sarkvirágot,a tarkanőszirom képeit. Bővült a szókincsük miközben ízlelgették, mondogatták a megismert szépen hangzó virágok, növények nevét.

A bánya bejáratánál a bányamanó meglepetése várt minket, „kincseket” rejtett el a túravezető, amit sikeresen megtaláltunk, majd visszatérve a Látogatóközpontba, a Kincsesláda „ajándékait” is birtokba vehették a gyermekek.

Április végén, május elején méhészkedhettünk. Az ébredő méhek szokásait, kaptáraikat, mézfajtákat ismerhettünk meg méhészek segítségével. A Palóc Méhész Környezetvédelmi Egyesület munkatársai, néhányan szülői közösségünk tagjai lelkesen készültek a terepfoglalkozásunkra. Megfigyelhettük az ébredező méheket az üvegkaptárban. Megkereshették a méhkirálynőt, heréket új ismereteket szereztek a szokásaikról, életükről. Nagy érdeklődéssel figyelték szakemberünket munka közben. Beszélgettünk a pergetés folyamatáról, beöltözhettünk védőfelszerelésbe, megtapasztalhattuk a méheket elriasztó füstöt. Bekukkanthattunk az üvegkaptár belsejébe, megkóstolhattuk a lépes mézet. Kezünkbe vettük a méhviaszt és gyertyát készítettünk belőle. A méhek életéről szóló ismeretterjesztő film is sok új ismerethez juttatta a gyermekeket, tovább fokozta érdeklődésüket, segített tudásvágyuk kielégítésében. Beszélgettünk a méz fajtákról, gyógyhatásukról. Felkeltették figyelmüket a virágfajták, ez irányba kutakodtak tovább. Ábrázolásukban is megjelentek a virágmezők, különböző virágok, melyekből virág naptárt állítottak össze.

Emlékezetes volt környező forrásaink felfedezése is. A Petőfi, a Losonczi Anna forrás, az Eresztvényi Látogatóközponttól a bányatóig vezető tanösvény útvonalának követése. A várberek patak folyásának, sodrásának megfigyelése. Ismereteket szerezhettek a víz erejéről, romboló munkájáról. Vízmintát vettünk, forrásvizet kóstoltunk. Feladatunk volt a forrás környékének megtisztítása is. Élmény volt a patakon történő átkelés, átugrás, a víz eróziós játék, a lebegő-süllyedő tárgyakról szerzett tapasztalatgyűjtés, majd a kavicsokkal történő visszhangjáték, a kapcsolódó fogó játék. Kihasználtuk a lehetőséget a természeti és az irodalmi élmények összekapcsolására. Szinte spontán kerültek elő a kapcsolódó verseink, dalaink, meséink.

Megismerhették környékünk fáit, cserjéit, a bükk, a tölgy a gyertyánok, az éger, a vörösfenyő jellemzőit. Megfigyelték az élősködőket. Vizsgálódtak farönkön, fák repedéseiben, a talajon. Felfedezéseinket ez alkalommal a Baglyaskő Látogatóközpont munkatársa segítette. Nagyon sok új ismerethez jutottak a gyermekek a kéreg alatt megbújókról, a „szeretem, és nem szeretem” bogarakról. A terepfoglalkozás nyomán udvarunkon is folytattuk a vizsgálódást, ahol bogárpalota is épült.

Eredményként értékelem, hogy a gyermekek várták a rendszeresen megvalósuló foglalkozások alkalmait. Érdeklődésük új területek felé nyílt meg, bővültek ismereteik, igényükké vált a tapasztalat útján történő ismeretszerzés. Fejlődött problémakereső, problémamegoldó készségük, ítéletalkotásuk. Fókuszba kerültek helyi értékeink, melyet az év során használt sétafüzet is megerősített. Élményekkel, tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagodhattunk. Környezettudatos szemléletük, magatartásuk formálódott, figyelnek az érékekre, védett és nem védett növényekre, állatokra egyaránt. Ezt a szülőknek kiadott elégedettségi kérdőívek is visszatükrözték. Gazdagodott eszköztárunk a gyermekek által készített tárgyakkal. Új ismereteket szereztek az élet körforgásáról, a növények, állatok, emberek kapcsolatáról, a világról.

Változatos ismeretanyagot gyűjtöttek környezetünkről. Rendszeressé vált a fotók gyűjtése, rendszerezése, honlapon történő publikálása. Gyakorlati munkánkról beszámoltunk az Óvodai Nevelés c. szakmai folyóiratban is. Az élményszerű megvalósítást PPT-n képekkel illusztrálva is megjelenítettem, melynek megismerését felkínálom az érdeklődő óvodáknak.

Nevelőtestületünk is motiváltabbá, elkötelezettebbé vált a környezettudatos szemlélet kialakítása terén.

Az eredményes megvalósítást szakemberek bevonásával segítettük.

Együttműködési tervet állítottunk össze a Bükki Nemzeti Park Baglyaskő Látogatóközpontjával, a Palóctáj Környezetvédő és Méhészeti Egyesülettel. Bővültek kapcsolataink a Nógrád-Novohgrád Eresztvényi Látogatóközponttal, valamint az Ipoly Erdő Zrt-vel.

A szakemberekkel történő együttgondolkodás hozzájárult terepfoglalkozásaink változatosabb összeállításához.

További feladatunk: folyamatos konzultálás a szakemberekkel, túraútvonalaink tartalmas kidolgozásához, szakmai ismereteink folyamatos bővítéséhez.

A szülőknek kiadott elégedettségi kérdőívek a gyermekek mérőlapjai, eredményei pozitív elmozdulást mutatnak a természethez való kötődésük ismereteik bővülése terén.

Nevelőközösségünk motiváltabbá elkötelezettebbé vált a környezettudatos szemlélet kialakítása terén.

Aki kedvet kapott a mi palóc vidékünk, a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet megismeréséhez meghívjuk egy-egy terepfoglalkozásra, megszervezésében, lebonyolításában szívesen segítünk.

„Vendég vagy a világban, és ez a világszép vendégfogadó.

Van napsugara, vize, pillangója, madara.

Van virágja, rengeteg sok.

Tanulj meg örvendeni nekik.”

(Wass Albert)

Ferhanné Kis Ildikó

tagóvoda vezető, mesterpedagógus

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág TagóvodaBocsoda bölcsődeTündérkert Bölcsőde
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Összevont Óvoda és Bölcsőde logó

  Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Intézmény-vezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda logó

  Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Óvoda logó

  Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Óvoda logó

  Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Spagináné Cser Mónika
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Óvoda logó

  Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Lilinger Hermina
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Óvoda logó

  Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Óvoda logó

  Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Zsótér Melinda
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Óvoda logó

  Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Óvoda logó

  Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Óvoda logó

  Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Óvoda logó

  Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu
 • Bocsoda Bölcsőde logó

  Bocsoda Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Bölcsőde-vezető: Illés Noémi
  Telefon: 06 20/ 232-0070
  Email: minibölcsi@stovodak.hu.