32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

14
máj.

Belső Pályázat

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetője belső pályázatot ír ki a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvoda tagóvoda-vezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. A pályázati felhívás ITT tekinthető meg.

20
júl.

Bázisintézmény változás

Intézményünk a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája 2020 januárjában pályázott az Oktatási Hivatal által kiírt „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre, melyet sikeresen el is nyert, így óvodánkat érte az a megtiszteltetés, hogy a 2020-2023as időszak Bázisintézménye legyen. A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Évek óta eredményesen működő jó gyakorlataink adták az alapját a pályázat elkészítésének. Óvodánk teljes alkalmazotti közössége megtisztelőnek érzi, hogy a bíráló bizottság is érdemesnek ítélte intézményünket az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.
Balázs János tárlat megtekintése

13
jún.

Balázs János tárlat megtekintése

Balázs János kiállítása kapcsán szerveztünk múzeumpedagógiai foglalkozást a Dornyay Béla Múzeumban. A gyermekeket elvarázsolta a művész gazdag színvilága. Mindenki talált kedvenc alkotást a képek között, ami alkotásra inspirálta őket. A múzeumpedagógusok változatos eszközöket biztosítottak a gyermekeknek az alkotáshoz. A képeken látott színek megjelentek rajzaikban, kreatív alkotások születtek. Lelkesen keresték a tárlat képeit a múzeumi foglalkoztató füzetekben is, az óvodában a látott színeknek megfelelően, vagy önálló választás alapján színezgették azokat Meglátogattuk a foglalkozás végén”Mazsolát” a „kis öreg” mozdonyt is, melyről új információkat tudtunk meg a múzeum igazgatótól és ráleltek a foglalkoztató füzetükben is, s nyomban színekkel elevenítették meg azt is.
Gergely járás - iskolába csalogató

12
márc.

Gergely járás - iskolába csalogató

Gergely napján március 12-én fogadtuk óvodánkba a néphagyományt őrző Gagarin Iskola első osztályosait. Az iskolások népi rigmusokat, dalokat énekelve számtalan jókívánsággal láttak el minket. Cserébe kolbászt, szalonnát, pogácsát kínáltunk nekik. A népi játékuk végén táncba hívták leendő iskolásainkat és csalogatták őket az iskolába, ahol a 4. osztályosok sokszínű műsorát csodálhattuk meg. Minden leendő kis elsősünk színes könyvjelzővel, ajándékkal tért vissza az óvodába.
Múzeumpedagógiai foglalkozás március 15.

A csoportban történő előkészítés után nemzeti ünnepünk előtt a Dornyay Béla Múzeum szakemberei is segítettek a gyermekek ünnepre hangolásában, magyarságtudatuk alakításában. Zászlóinkat, nemzeti színű fonatainkat, kokárdáinkat a Szabadság harc katonáit bemutató tárlatnál helyezték el a gyerekek. Új ismereteket szereztek a szabadság harcról, a huszárokról, ruházatukról, harci eszközeikről, fegyvereikről, zászlóikról. Közösen készítettek egy nagyméretű kokárdát tenyérnyomattal, majd népi táncos vezetésével a magyar néptánc gyakorlása közben érzékelhették összetartozásunk, a nagy közösséghez való tartozás érzését.
Kirándulás Baglyaskőre

13
máj.

Kirándulás Baglyaskőre

Baglyaskő Látogatóközpont 2018.Az immár hagyománnyá vált tavaszi kirándulásunkat az idén 2018. május 18-án tartottuk az óvodánk számára Baglyaskőn. Nagycsoportosaink szokásainkhoz híven gyalogosan sétáltak ki, még a kisebbek busszal utaztak jókedvűen a helyszínre. A Baglyaskő Látogatóközpontban a szülők, középiskolások és az ott dolgozók segítségével 6 állomáson teljesítettünk feladatokat.Ismerkedtünk – a gólya eledelével - játék gólyaorral az állatok élőhelyeivel - mágnes figurákkal a békák fajtáival - hangjuk felismerésével gázló madarakkal, gólyákkal - árnyképek felismerésével madarakkal - puzzle kirakással labirintussal - állatok navigálásával A tartalmas délelőtthöz ideális helyszínt adott a Látogatóközpont. Az ott dolgozók szívvel-lélekkel partnereink voltak ebben a programban.

31
dec.

Mesterpályázat megvalósíása

 A nevelési év előkészítéseként aktualizáltuk a tehetség ígéretek azonosításához a mérőlapokat és a tulajdonságlistát. Elvégeztük a méréseket és az eredmények alapján megszerveztük a „Gyerekecske cirógató” komplex művészeti foglalkozásokat., illetve félévtől tervezzük a „Táncoló Pitypangok” tehetséggondozásának megvalósítását. A „Gyermekecske cirógató” foglalkozásokra 14 kisgyermek került besorolásra. Ők kapták a legmagasabb pontszámot a vizsgált Gardneri területek mentén. /kommunikáció, interperszonális kapcsolatok, szociális képességek, vizuális és zenei terület/Megfigyeléseink és méréseink alapján kerületek be a gyermekek a tehetséggondozó foglalkozásokra. Pontszámai tág határok között mozognak, ezért meghatározóak voltak a különböző területen tett óvodapedagógusi megfigyelések. A szülők örömmel vették a felkínált lehetőséget, támogatták a gyermekek bekapcsolódását a tehetséggondozásba. Foglalkozásainkat heti két alkalommal szerveztük október 12. és december 18. között. Nagy hangsúlyt fektettünk a kapcsolatteremtő drámajátékok felkínálására, a három csoportból érkező gyermekek közösségé formálása érdekében. A gyermekek ráhangolódásához igénybe vettük a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek bekapcsolódását. Segítségükkel ismételtük, készítettük elő drámajátékokkal a Hamupipőke című mesét. A mese komplex feldolgozása a…
Tavaszi Természeti Napok

09
márc.

Tavaszi Természeti Napok

Évek óta hagyománya van a Pitypang Tagóvodában a Természeti Napok megszervezésének, mely több napon át nyújt lehetőséget a természet megismeréséhez, megszerettetéséhez, mozgástapasztalatok szerzéséhez.Egyik színfoltja a programnak a családokkal közös roller- és kerékpártúra az óvoda és a Sportcsarnok útvonalán.Minden évben segítséget kapunk a Városi Rendőrkapitányságtól az útvonal biztosításához. Külön élmény a gyermekek számára, hogy a rendőrautó felvezetésével teljesítik a távot. Aki még nem használja biztonsággal a kerékpárját, az futóbiciklivel vagy rollerrel teljesíti a távot. Nem titkolt szándékunk a kerékpártúrával a gyermekek sporthoz való kötődésének megalapozása, a mozgás megszerettetése. Boldogan vették át az emléklapokat és jóízűen fogyasztották el az uzsonnát a szabadban.A jó hangulatú délutáni program, a táv teljesítése, erősítette önbizalmukat.Bemelegítés volt ez a délutáni program a következő, egész napos kirándulásunkhoz. „Meghódítottuk” a Salgói várat, daloltunk, játszottunk „állatkeresőt”, kincsvadászatot a fák között, majd a Medves Hotel udvarán táboroztunk le. Az árnyas fák alatt fogyasztottuk el az ebédünket. Ebéd után értékeltük, apró ajándékokkal…

09
márc.

Fürkészeink a Pitypang Tagóvodában

A Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodájában évek óta kiemelt figyelmet kap a Tehetséggondozás. A komplex művészeti nevelés terén elért eredményeink nyomán motiválttá vált közösségünk a Tehetséggondozás területeinek bővítésére, további lehetőségek keresésére. Környezetbarát szemléletünk, a gyermekek kiemelkedő érdeklődése a természet iránt, mesterpályázatom céljai arra ösztönöztek bennünket, hogy a 2017-2018 nevelési évben létrehozzuk a „Fürkészek” tehetséggondozó műhelyt. A Fürkészek csapatának kialakítása megfigyeléseink, a DIFER mérések eredményei, a Gardneri tehetségmérő lapok illetve a városi munkaközösség által összerendezett megfigyelő lapok eredményei, az óvónők jellemzései által történt.Kidolgoztuk a tehetségműhely tematikáját és heti rendszerességgel biztosítottuk a külső világ tevékeny megismerése terén a kiemelkedő képességeket mutató gyermekek érdeklődésének kielégítését. Az élményszerzést terepfoglalkozásokon, természeti környezetben, a Karancs-Medves tájvédelmi körzet területén tapasztalati következtetések, vizsgálódások, biztosításával teremtettük meg. A természetben szerzett ismeretek feldolgozása, további bővítése az óvodában történt a tehetséggondozó foglalkozásokon.. Változatos helyszíneket, megfelelő időt biztosítottunk, bátran tették fel kérdéseiket, tapasztalataikat megoszthatták a velünk tartó szakemberekkel. Novembertől készültünk…
Madárkarácsony

12
dec.

Madárkarácsony

Zöld Óvodai programjaink egyik állomása volt a madarak téli életének megismerése, madáreleség készítése a Baglyaskő Látogatóközpont szakembereinek bekapcsolódásával.
Adventi délután

03
dec.

Adventi délután

December elején tartottuk a családokkal közösen az Adventi Munkadélután, a Karácsonyt megelőző közös ünnepi ráhangolódást.
Adventi készülődés

15
dec.

Adventi készülődés

A karácsonyvárás hangulatát nemcsak óvodánk körében, hanem városi rendezvényeken való részvételekkel is sikerült élménydússá, tartalmassá, meghitté varázsolnunk. A programsorozat az első adventi gyertya gyújtásával kezdődött a Fő téren december 3-án, ahol a Tulipán Csoport nagycsoportosai színvonalas műsorát csodálhatták meg az érdeklődők.
Fürkészek látogatása a Vadasparkban

Tehetséggondozó Programunkat a „Fürkészek” tehetséggondozó foglalkozásaival bővítettük a 2017-2018. nevelési évben. „Fürkészeink” terepfoglalkozáson szereztek élményeket, ismerkedtek a nagyvadak életével. Az óvodában pedig változatos tevékenységeken át bővítették ismereteiket.
Téli ünnepeink

10
dec.

Téli ünnepeink

Téli ünnepeinket (szülőkkel közös Télapóvárást, Karácsonyi délelőttünket) gazdagította idén is volt óvodásaink Lucázó népi játéka, a Gagarin Iskolából.
Látogatás a Bányamúzeumban

18
okt.

Látogatás a Bányamúzeumban

Látogatás a Bányamúzeumban 2017. október 18-án óvodánk nagycsoportosaival a Bányamúzeumba látogattunk el, ami hazánk első természetes, földalatti szénbányászati múzeuma.Megismerkedtünk az ott folyó nehéz, veszélyes, csákánnyal végzett fejtési-jövesztési munkával, a fúró-robbantóval, a maróhengeres frontfejtéssel.Ugyancsak nagy érdeklődéssel figyeltük a rakodó és szállító munka változatainak fejlődését is.Meglepetéssel töltött el minket, hogy a látogatás során „bányamanókat” gyűjthettünk, amit aztán haza is vihettek a gyerekek. Köszönjük szépen ezt a felejthetetlen élményt az ott dolgozóknak.  
Márton napja

11
nov.

Márton napja

A Központi Óvodával egyeztetve már hagyománnyá vált a jó hangulatú Márton napi hagyományőrző játék a város Fő terén. Az ünnepet megelőzően felelevenítettük Szent Márton történetét, a kapcsolódó szokásokat, hiedelmeket (állatokról, időjárásról, étkezésről). Mécseseket készítettünk, libás játékainkat, dalainkat, verseinket, meséinket játszottuk, és kellően ráhangolva az ünnepre a szülőkkel együtt levonultunk a Fő térre. A mécsesek fényénél népi játékkal, táncházzal koronáztuk a napot a városközponti óvodák részvételével. A gyermekek számára emlékezetes maradt ez az esti félhományban szervezett játék. A hagyományt a gyerekeken át a fiatal szülők is megismerhették, akik reményeink szerint támogatnak bennünket a néphagyományok átörökítésében.
Múzeumpedagógiai Napok

08
nov.

Múzeumpedagógiai Napok

Két rajzpályázatra készültünk november hónapban, az egyikre Múzeumpedagógiai Foglalkozáson készítettük fel a gyermekeket Sajdik Ferenc tárlatának megtekintése nyomán. A másikhoz a Jövő Közösségéért Alapítvány felhívására Palócföldi mesét dolgoztunk fel. A motiváció eredményes volt, mert számtalan rajz készült. Óvodánkból Fábián Szofi 4,5 éves gyermekünk 3. helyezést ért el mindkét rajzpályázaton. A Dornyay Béla Múzeum által szervezett rajzpályázaton óvodánk nyerte el a legtöbb rajzot benyújtó intézmény címet. A kiállításon nagy számban vettek részt családjaink.
Őszi Természeti Napok

04
okt.

Őszi Természeti Napok

Október 2-11. között valósítottuk meg az Őszi Természeti Napok programját. A Bükki Nemzeti Park Baglyaskő Látogatóközpontjának munkatársaival egyeztetve a látogatóközpont területén szerveztük idén is a nagy óvodai szülőkkel közös kirándulásunkat. A segítő szakemberek és a szülők bekapcsolásával 5 helyszínen gyűjthettek ismereteket gyermekeink környékünk élővilágáról a nagyvadak életéről. Természetesen mozgásos játékok is színesítették a programot, valamint megmásztuk Baglyaskő várát, gurultak a hegyoldalról, akadályokat kerültek a vizes élőhely környékén, keskeny pallón egyensúlyozhattak, célba dobtak, futkároztak. Tartalmas délelőtt volt, az oda- és visszavezető utat az ügyesebbek gyalog tették meg. A kisebb gyermekeinknek pedig a buszos utazás okozott örömet. Csoportonként jutottunk el a tó környékére, a Pécskő-Szilvás dombjaira, és a Szenti Imre hegyre. Ezeken a helyszíneken is terepfoglalkozásokat szerveztünk. Élményeinket, gyűjtött kincseinket heteken át „használtuk”. Napokon át fantáziáltak, gyűjtöttek ismereteket a természetről, környékünkről, aktívak voltak a játék, a játékos tanulás során.
Szüret óvodánkban

18
szept.

Szüret óvodánkban

Szüreti délelőttünk hagyományairól szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket. Készülődésünket most is az élményszerzés, a gyűjtőmunka előzte meg. Szívesen kapcsolódtak ehhez a családok is. Az érdekes alakú termések, gyümölcsök barkácsolásra, változatos tevékenységekre motiválták a gyerekeket a szüretet megelőző és követő hetekben. A szüreti délelőttön szüleikkel együtt alkothattak, fantáziálhattak. Népi játékok, csőszjáték, szőlőszemezés, mustkészítés, kóstolás, ügyességi játékok, sült krumpli, sütőtök, táncház színesítette a délelőttöt.
Bemutató, továbbképzés óvodánkban

A Pitypang Tagóvoda adott helyszínt a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” (EFOP-3.1./1)című Európai Uniós projekt egyik állomásának. A képzés részeként intézményünk atehetségazonosítás, tehetséggondozás jó gyakorlatának bemutatását vállalta. SzemerádynéPóczos Csilla a néptánc, népi játékok óvodai alkalmazásának gyakorlatát mutatta be aTáncházban, az intézményvezető pedig betekintést adott, hogyan épül be a tehetséggondozásaz óvoda programjába.A komplex művészeti nevelés terén évek óta szervezünk tehetséggondozó foglalkozásokat agyermekeknek, melyek a hátrányos helyzetű, a kiemelkedő képességű gyermekekszemélyiségének fejlesztését egyaránt szolgálják. Az általunk eredményesen alkalmazottmódszerek bemutatását, átadását, az érdeklődők szakmai ismereteinek bővítését célozta ahárom napos továbbképzés is.

26
júl.

"Útravaló - maroknyi néphagyomány"

Útravaló maroknyi néphagyomány_honlapra
Márciusi Gergely nap a pitypang óvodában

Évek óta hagyomány, hogy a Gagarin Általános Iskola első osztályosai Gergely napon ellátogatnak hozzánk népi játékukkal. Jó kedvű előadásukkal táncba hívják óvodásainkat, majd iskolába csalogatják őket, ahol betekinthetnek egy-egy osztály mindennapjaiba.Ráhangolásukkal fokozzák a gyermekekben az iskola iránti kíváncsiság érzését. Remek táncos műsorral kedveskedtek nekünk, mi pedig kolbásszal, szalonnával viszonoztuk szívességüket.Honvédő ifjainkra való megemlékezésként a Dornyay Béla Múzeumba kaptunk meghívást. A nagy napon csákóinkkal és kokárdavirágainkkal felszerelve indultunk útnak, hogy „bevegyük” a Múzeum harcmezejét.Megtekinthettük a huszárok ruházatát, fegyverzetét beszélgettünk Hazánk zászlajának színeiről. Megtanultunk menetelni és verbunkost járni.

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág TagóvodaBocsoda bölcsődeTündérkert Bölcsőde
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Összevont Óvoda és Bölcsőde logó

  Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Intézmény-vezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda logó

  Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Óvoda logó

  Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Óvoda logó

  Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Spagináné Cser Mónika
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Óvoda logó

  Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Lilinger Hermina
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Óvoda logó

  Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Óvoda logó

  Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Zsótér Melinda
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Óvoda logó

  Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Óvoda logó

  Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Óvoda logó

  Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Óvoda logó

  Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu
 • Bocsoda Bölcsőde logó

  Bocsoda Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Bölcsőde-vezető: Illés Noémi
  Telefon: 06 20/ 232-0070
  Email: minibölcsi@stovodak.hu.