32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Tisztelt Szülők!Értesítjük Önöket, hogy a Salgótarjáni Összevont Óvoda ésBölcsőde óvodai intézményegységeibe a beiratkozás a 2021/2022-esnevelési évre, 2021. május 11. (kedd) 08.00-18.00 óráig, 2021.május 12. (szerda) 08.00-18.00óráig, 2021. május 18. (kedd)08.00-18.00 óráig lesz. Az erre vonatkozó tudnivalókat,benyújtandó jelentkezési lapot az alábbi linkekben találják meg.Várjuk szeretettel gyermekeiket!Andóné Angyal Máriaintézményvezető

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 111/2021. (III. 6.) számú Korm. rendeletet hozott a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről. Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére - az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, napközbeni felügyeletének megszervezéséről. A szülő, törvényes képviselő kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének. A Kormány –tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe. Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekétkeztetést az önkormányzat továbbra is biztosítja, már hétfőn is az óvodás gyermekek számára a következők szerint: Március 8-án hétfőn az ingyenesen étkezők, vagy nem teljes árat fizető igénybe vevők három kijelölt helyen vehetik át (elvitelre) az ebédet: a Petőfi Sándor tagiskolában, a baglyasi diákotthonban és az Arany János tagiskolában. Március 9-től vihetik el az ebédet a teljes…

TISZTELT SZÜLŐK! Az emberi erőforrások miniszterének A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ EGYES VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 17/2021. (III.5.) EMMI HATÁROZATA HATÁROZAT alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 1.      Az óvodákban 2021. MÁRCIUS 8-ÁTÓL 2021. ÁPRILIS 7-IG RENDKÍVÜLI SZÜNETET RENDELT EL AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE. 2.      GYERMEKFELÜGYELET, a határozat értelmében, NEM KERÜL MEGSZERVEZÉSRE. 3.      A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSÉT A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával biztosítjuk. ·         Ennek megfelelően 2021. március 8-án (hétfőn) a kedvezményezett ellátásra jogosult gyermekek részére (ingyenes, nem teljes árat fizetők) a három kijelölt osztópontról van lehetőség elvinni az ebédet ételhordókban. A kijelölt osztópontok: Baglyasi Diákotthon, Arany János Tagiskola, Petőfi Sándor Tagiskola. ·         2021. március 9-étől (kedd), a szülők igénylése alapján, azok a…

12
febr.

Bölcsődei nyitvatartás 2021

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei csoportjai a nyári időszakban - 2021. június 28 - 2021. július 16., valamint 2021. július 26 - 2021. augusztus 6. kivételével - folyamatosan nyitva tartanak. A 2021. június 28 - 2021. július 16., valamint 2021. július 26 - 2021. augusztus 6. napig tartó időszak alatt a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mini Bölcsődéi ügyeletet tartanak az alábbiak szerint:- Bocsoda Mini Bölcsőde: 2021. június 28-tól - 2021. július 16-ig,- Tündérkert Mini Bölcsőde: 2021. július 26-tól - 2021. augusztus 6-ig. A jelzett időszak alatt az Intézmény két telephelyén, váltott nyitvatartás alapján, folyamatos a bölcsődei ellátás, melyet a szülők szükség szerint igénybe vehetnek. A teljes határozatott itt olvashatják el.

Tisztelt szülők! A járványhelyzet alakulása miatt a köznevelési intézmények részére kiadott Intézkedési Terv melyet intézményeink fokozottan betartva követnek, tájékoztatási céllal az Önök részére is elérhető az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf

10
máj.

Belső Pályázat

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetőjebelső pályázatot ír ki aSalgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvodaközponti intézményegység-vezetői,és azAprófalva, Baglyasi, Gyermekkert, Hétszínvirág, Körúti, Nyitnikék, Pitypang, Szivárvány, Vadvirág Tagóvodatagóvoda-vezetői (magasabb vezető)beosztásának ellátására A beosztásra a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődénél határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógusok pályázathatnak. Vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2025.07.31-ig szól Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagintézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat. Illetmény:A”közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus végzettség, Pedagógus szakvizsga  /meglévő vagy folyamatban lévő/, Szakmai tapasztalat (óvodapedagógusi) – legalább 4 éves, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közoktatás vezetői szakvizsga A pályázat részeként benyújtandó: Szakmai önéletrajz, A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció, pedagógiai és vezetői program.…

29
ápr.

Óvodai ügyelet

Tisztelt Szülők! Ezúton értesítem Önöket Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzet időtartama alatt elrendelt 6/2020. (IV.28.) sz. intézkedéséről, az intézkedéssel kapcsolatos szabályokról: „Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 16.§ b.) pontja, valamint 46.§ (4) bekezdése alapján a koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Salgótarján lakosságának megóvása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 2020 április 30-tól a Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: SÖÓB) valamennyi tagóvodája és mini bölcsődéje a vészhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően munkanapokon 6 és 18 óra között, legfeljebb 5 fős csoportokban biztosítja a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.” Mivel a gyermekek ellátását csak öt fős csoportokban tudjuk biztosítani, továbbra is előnyt élveznek az egészségügyben, a rendfenntartó szerveknél és…

01
ápr.

Beiratkozás 2020/2021

Kedves Szülők! A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket Tekintsék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor az adatok egyeztetése céljából szíveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére 2020. április 15. 18 óráig eljuttatni! Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze…

03
márc.

Nyári nyitvatartás

Tisztelt szülők! A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődéinek nyári nyitvatartása az Önkormányzati Határozat alapján valósul meg! Köszönettel, Andóné Angyal Mária óvodavezető

17
ápr.

Nyári óvodai nyitvatartás

Nyári óvodai nyitva tartás

Óvodai beiratkozás

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág TagóvodaBocsoda bölcsődeTündérkert Bölcsőde
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Összevont Óvoda és Bölcsőde logó

  Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Intézmény-vezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda logó

  Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Óvoda logó

  Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Óvoda logó

  Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Spagináné Cser Mónika
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Óvoda logó

  Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Lilinger Hermina
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Óvoda logó

  Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Óvoda logó

  Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Zsótér Melinda
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Óvoda logó

  Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Óvoda logó

  Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Óvoda logó

  Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Óvoda logó

  Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu
 • Bocsoda Bölcsőde logó

  Bocsoda Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Bölcsőde-vezető: Illés Noémi
  Telefon: 06 20/ 232-0070
  Email: minibölcsi@stovodak.hu.