32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Tisztelt szülők! A járványhelyzet alakulása miatt a köznevelési intézmények részére kiadott Intézkedési Terv melyet intézményeink fokozottan betartva követnek, tájékoztatási céllal az Önök részére is elérhető az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf

10
máj.

Belső Pályázat

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetőjebelső pályázatot ír ki aSalgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvodaközponti intézményegység-vezetői,és azAprófalva, Baglyasi, Gyermekkert, Hétszínvirág, Körúti, Nyitnikék, Pitypang, Szivárvány, Vadvirág Tagóvodatagóvoda-vezetői (magasabb vezető)beosztásának ellátására A beosztásra a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődénél határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógusok pályázathatnak. Vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2025.07.31-ig szól Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagintézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat. Illetmény:A”közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus végzettség, Pedagógus szakvizsga  /meglévő vagy folyamatban lévő/, Szakmai tapasztalat (óvodapedagógusi) – legalább 4 éves, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közoktatás vezetői szakvizsga A pályázat részeként benyújtandó: Szakmai önéletrajz, A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció, pedagógiai és vezetői program.…

29
ápr.

Óvodai ügyelet

Tisztelt Szülők! Ezúton értesítem Önöket Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzet időtartama alatt elrendelt 6/2020. (IV.28.) sz. intézkedéséről, az intézkedéssel kapcsolatos szabályokról: „Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 16.§ b.) pontja, valamint 46.§ (4) bekezdése alapján a koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Salgótarján lakosságának megóvása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 2020 április 30-tól a Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: SÖÓB) valamennyi tagóvodája és mini bölcsődéje a vészhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően munkanapokon 6 és 18 óra között, legfeljebb 5 fős csoportokban biztosítja a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét.” Mivel a gyermekek ellátását csak öt fős csoportokban tudjuk biztosítani, továbbra is előnyt élveznek az egészségügyben, a rendfenntartó szerveknél és…

01
ápr.

Beiratkozás 2020/2021

Kedves Szülők! A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket Tekintsék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor az adatok egyeztetése céljából szíveskedjen az alábbi nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére 2020. április 15. 18 óráig eljuttatni! Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze…

03
márc.

Nyári nyitvatartás

Tisztelt szülők! A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődéinek nyári nyitvatartása az Önkormányzati Határozat alapján valósul meg! Köszönettel, Andóné Angyal Mária óvodavezető

17
ápr.

Nyári óvodai nyitvatartás

Nyári óvodai nyitva tartás

Óvodai beiratkozás

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Központi Intézményegység-vezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Óvoda-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Spagináné Cser Mónika
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Lilinger Hermina
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Zsótér Melinda
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu