32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A
10
máj.

Belső Pályázat

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetője
belső pályázatot ír ki a
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvoda
központi intézményegység-vezetői,
és az
Aprófalva, Baglyasi, Gyermekkert, Hétszínvirág, Körúti, Nyitnikék, Pitypang, Szivárvány, Vadvirág Tagóvoda
tagóvoda-vezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátására

A beosztásra a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődénél határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógusok pályázathatnak.

Vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2025.07.31-ig szól

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagintézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.
Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat.

Illetmény:
A”közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
 • Pedagógus szakvizsga  /meglévő vagy folyamatban lévő/,
 • Szakmai tapasztalat (óvodapedagógusi) – legalább 4 éves,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közoktatás vezetői szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó:

 • Szakmai önéletrajz,
 • A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció, pedagógiai és vezetői program.

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. június 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatnak a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde címére történő beküldésével (3100. Salgótarján, Arany János út 19/A.) vagy
 • személyesen: Andóné Angyal Mária intézményvezetőnek.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde honlapján: www.stovodak.hu

Salgótarján, 2020. május 8.

                                                                                               Andóné Angyal Mária
                                                                                                    intézményvezető

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Intézmény-vezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Spagináné Cser Mónika
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Lilinger Hermina
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Zsótér Melinda
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu