32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A

Tisztelt szülők!

A járványhelyzet alakulása miatt a köznevelési intézmények részére kiadott Intézkedési Terv melyet intézményeink fokozottan betartva követnek, tájékoztatási céllal az Önök részére is elérhető az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf

Szülői értekezlet a Mackóvár Központi Óvodában

Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk a 2020-2021 es nevelési évre újonnan beíratott gyermekek szüleit az első ismerkedő szülői megbeszélésünkre óvodánkban, amelynek időpontja:

2020. augusztus 26. (szerda) 16.00 óra.

Salgótarján, 2020. augusztus 11.

Tisztelettel: Fodor Edina
intézményegység-vezető


20
júl.

Bázisintézmény változás

Intézményünk a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája 2020 januárjában pályázott az Oktatási Hivatal által kiírt „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre, melyet sikeresen el is nyert, így óvodánkat érte az a megtiszteltetés, hogy a 2020-2023as időszak Bázisintézménye legyen.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

Évek óta eredményesen működő jó gyakorlataink adták az alapját a pályázat elkészítésének. Óvodánk teljes alkalmazotti közössége megtisztelőnek érzi, hogy a bíráló bizottság is érdemesnek ítélte intézményünket az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.


10
máj.

Belső Pályázat

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetője
belső pályázatot ír ki a
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvoda
központi intézményegység-vezetői,
és az
Aprófalva, Baglyasi, Gyermekkert, Hétszínvirág, Körúti, Nyitnikék, Pitypang, Szivárvány, Vadvirág Tagóvoda
tagóvoda-vezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátására

A beosztásra a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsődénél határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógusok pályázathatnak.

Vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2025.07.31-ig szól

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagintézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.
Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat.

Illetmény:
A”közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
 • Pedagógus szakvizsga  /meglévő vagy folyamatban lévő/,
 • Szakmai tapasztalat (óvodapedagógusi) – legalább 4 éves,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közoktatás vezetői szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó:

 • Szakmai önéletrajz,
 • A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció, pedagógiai és vezetői program.

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. június 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatnak a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde címére történő beküldésével (3100. Salgótarján, Arany János út 19/A.) vagy
 • személyesen: Andóné Angyal Mária intézményvezetőnek.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója (intézményvezető) dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde honlapján: www.stovodak.hu

Salgótarján, 2020. május 8.

                                                                                               Andóné Angyal Mária
                                                                                                    intézményvezető

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Intézmény-vezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/B.
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Spagináné Cser Mónika
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Lilinger Hermina
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Zsótér Melinda
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu