Pályázatok

Referenciaintézményi minősítés záró szakasza

A 2010/11 nevelési évben a Salgótarjáni Összevont Óvodák közül 7 intézmény; a Mackóvár Központi Óvoda, az Aprófalva Tagóvoda, a Körúti Tagóvoda, a Nyitnikék Tagóvoda, a Mesekert Tagóvoda és a Hétszínvirág Tagóvoda csatlakozott a referenciaintézmények hálózatához. Előminősített referenciaintézményi státusszal és elfogadott, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltatói Kosár felületére feltöltött, referencia területekhez kapcsolódó jó gyakorlatokkal rendelkeznek.

A 2014. október 31-ig kiírt referenciaintézményi záró minősítésre való bejelentkezés követelményeinek az intézmények eleget tettek. A bejelentkezéshez és a jelentkezés véglegesítéséhez szükséges dokumentumokat (előminősítési nyilatkozat, intézmények megújított nevelési programja, intézmény- bemutató, referenciaintézményi portfólió) minden intézmény sikeresen feltöltötte.

Referenciaszerepre készülnek a salgótarjáni óvodák

A Salgótarjáni Összevont Óvoda hét tagóvodája, a Mackóvár Központi Óvoda, az Aprófalva, a Nyitnikék, a Hétszínvirág, a Körúti, a Gyermekkert, és a Mesekert Tagóvoda az Új Széchenyi Terv által meghirdetett TÁMOP 3.1.7.-11/2. számú pályázatán, a „Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása” témában, pozitív előminősítés megszerzése után sikeres pályázati elbírálásban részesült.

Az intézményenként 3.000.000 Ft elnyert támogatás lehetőséget nyújt a pedagógusok szakmai munkájának továbbfejlesztéséhez, az óvoda tárgyi feltételrendszerének javításához. Több éve folyamatosan fejlesztik, korszerűsítik módszertani tárházukat, amely az óvodás korosztály fejlesztésével, a partnerhálózat bekapcsolásának lehetőségével példa értékű, mások számára követendő mintaként szolgálhat. Most minden óvoda számára alkalom nyílik az intézményenként kimunkált, korszerű pedagógiai és módszertani alapokon nyugvó jó gyakorlatok átadására, amely iránt várják az érdeklődőket.

A pályázati projektek 2012. május 1-jével kezdődtek, és várhatóan december 31-éig tartanak.

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása a a következő óvodákban:

Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0291.

Jógyakorlatok:

Oviszínház


Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0343.

Jógyakorlatok:


Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0332.

Jógyakorlatok:

Aprófalvi Aprók biztonságos közlekedése

Apró-Rendőr

„Föld Napja” Hozz egy virágpalántát

Tegyünk együtt egy egészséges jövőért

Aprófalvi Vöröskeresztes Bázisovi


Salgótarjáni Összevont Óvoda Gyermekkert Tagóvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0311.

Jógyakorlatok:

Körjáték – Játékkör – Családi játszódélutánok

Kompetenciák alapozása drámajátékkal, bábjátékkal

Tudni akarom! – Tanulásszervezés projekt módszerrel

A múltat idéző, a jelent átélő tevékenységek – projektmódszerrel


Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0315.


Salgótarjáni Összevont Óvoda Körúti Tagóvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0330.

Jógyakorlatok:

Közlekedj ovisan!

Környezetvédő óvodások tábora


Salgótarjáni Összevont Óvoda Mesekert Tagóvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0452

Jógyakorlatok:

Zöld napokkal a környezettudatos magatartásért

Drámajátékokkal egymás elfogadásáért

Az óvodából iskolába való átmenet lépései

Partnerségben a családdal