Szivárvány Tagóvoda

Salgótarjánban a városközpontból dél felé indulva helyezkedik el intézményünk, a Forgách-ot körülvevő városrészben.

 Az óvoda történeti áttekintése – mivel fiatal alig 86 éves városban helyezkedik el – nem túl nagy múltra tekinthető vissza, a felszabadulás után a város ipari
övezetében több kisebb 1-2 csoportos óvoda létesült, így a mi körzetünkbe az V számú Óvoda a Tűzhelygyári , a VI számú óvoda az Öblösüveggyári, a XI számú és a Somlyóbányai Óvoda a Bányász kolóniák gyermekeit fogadta.

 Az óvodák egymástól külön működtek egészen 1981-ig, amikor a  nem túl nagy távolság miatt a város első integrációját hozták létre, amelynek a Baglyasi óvoda is része és központja lett. 1986-tól az integráció a Baglyasi Óvoda kiválásával és az V. számú Óvoda megszüntetésével szűkült.

 A VI. számú Óvoda 1988-ban jobb körülmények közé költözött és ez 1990-ben magával hozta a XI számú Óvoda épületének megszüntetését is, így már csak két óvodarész jelentette az 1996-ban a Szivárvány Óvoda névfelvételét.

 A Szivárvány Óvoda 1998-ban megírta a Helyi Pedagógiai Programját, amelynek az Óvoda Család Érzelem áll a középpontjába. 1999-ben a város összes Óvodáját integrálták és így tagóvodánk a működés által összekapcsolódva, de szakmai arculatát megőrizve a hagyományok megőrzésével de a megújulás igényével él.  2007-ben az épület jelentős felújításon ment át és így lényegesen jobb körülmények közt tudjuk fogadni a gyerekeket, pályázatok útján szakmai eszközrendszerünk is jól felszerelt.

 Szakmai munkánk igényes, megalapozottságát a kollégák önképzéssel, képzéseken való aktív részvétellel és az új ismeretek  gyakorlatba adaptálásával valósítják meg.

ESEMÉNYEK

Kirándulások, hagyomány teremtés