Pitypang Tagóvoda

Mottó: “Szeretetben – tevékenyen”

pitypang

Intézményünk a Pitypang Tagóvoda 1966 szeptemberében került átadásra. Az eltelt 43 év alatt a csoportok száma többször változott.
(1976-93-ig 6 csoport, majd 4 csoportra csökkent). Jelenleg három csoportban 90 kisgyermek nevelését 6 óvodapedagógus és 3 dajka néni végzi.

A nevelőközösségünk a tevékenységközpontú nevelési programot adaptálta a helyi sajátosságokhoz igazítva, melyben célként fogalmazódik meg az életre való nevelés és a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által és azokon keresztül.

A nevelőtestületünk feladatának tekinti:

– a világra nyitott, érdeklődő, társaihoz és a felnőttekhez pozitív érzelmekkel kapcsolódó, érzelmileg kiegyensúlyozott, a tevékenységben örömét lelő gyermek nevelését, mely érdekében meghatározó az óvodai közösség nyugodt, harmonikus légköre, kulturált értékformáló környezete.

– az egészséges életmódra nevelést, melynek során az egészség értékként épül be a gyermek személyiségébe.

Vallják, hogy az életre nevelés is a játékból alakul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. Programjukban a képesség fejlesztést kiegészítik a néptánc művészeti neveléssel, a vízhez szoktatással, angol nyelvi játékokkal.

A közvetlen környezetünkben elhelyezkedő oktatási intézményekkel (SKÁID Gagarin Intézményegység, Váczi Gyula Művészeti Iskola, Táncház) szoros kapcsolatban állunk. Együttműködésünk meghatározó eleme a hagyományápolás, közös ünnepek.

Szakmai felkészültségünk folyamatos bővítése, kapcsolatrendszerünk továbbfejlesztése, az óvoda és a szülői ház sikeres együttműködése segíti a szocio-kulturális hátrányok kompenzációját, az integrációs feladatok megvalósítását.

Az óvodánkban 1998 óta működik a Gyermekmosoly Alapítvány, mely pályázatokon nyert összegekkel, szülői támogatásokkal segíti az intézmény tárgyi feltételeinek bővítését.

Óvodánk speciális szolgáltatásai

  • Vízhez szoktatás

A Gagarin Iskola uszodájában szakoktató irányításával ismerkednek a gyerekek az úszás alapjaival.

  • Játékos angol nyelv

Heti rendszerességgel, felső nyelviskolával rendelkező óvodapedagógusunk vezetésével  a  mesékkel mondókákkal is.

  • Jóga

Speciális szakember tartás javító gyakorlatok segítségével fejleszti a gyermekeket.

  • Néptánc

A Táncházban tartott foglalkozásokon népi gyermekjátékokat, a néptánc alapvető mozgásformáit ismerik meg a gyerekek.

  • Testnevelés

Testnevelés szakos pedagógus vezetésével.

  • Mozgásfejlesztés gimnasztikai és táncelemek alkalmazásával.
  • Fejlesztő pedagógus – logopédus hetente foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel.