Nyitnikék Tagóvoda

nyitnikek

Óvodánk 1997-ig a hősök út 33-47 sz. épületében működött 7 csoporttal. Az építésügyi szakértők véleménye szerint mindkét épületben a károsodások oly mértékűekké váltak, hogy nem biztosították a rendeltetésszerű használathoz szükséges követelményeket. A fent leírt indokok alapján az Arany János Általános Iskola és Szakiskola „piros épületeinek” óvodai célokra történő átalakításával, helyileg a Budapesti út 66. szám alá költöztünk.

Időközben a Makarenkó úti óvoda átszervezésével az ott működő 2 óvodai csoport hozzánk csatolásával, az 1998-as nevelési évet 9 csoporttal 225 gyermekkel indítottuk. A számunkra kialakított optimális feltételrendszer, melynek részesei gyermekek és felnőttek egyaránt, nemcsak pedagógiai munkánkat segíti, hanem otthonosságával, harmóniájával megkönnyíti az ide járó gyermekek óvodai környezetbe való beilleszkedését.

Hiszen számukra a család után a világ kitágulását, a környezet felfedezését első ízlésformáló és élményt adó helyet az óvoda jelenti. Fontosnak tartjuk környezetünk harmóniájának megteremtését, hiszen a magunk alkotta környezet folyton-folyvást szól hozzánk, életünk állandó kerete. Hisszük, és valljuk, hogy a harmonikus környezet, harmonikus életre is nevel. Nem egyetlen leckét, egész életet kell megtanítanunk a gyermekeknek.

A tanulási folyamat első állomása a család után, de mindenképpen a családdal együttműködve az óvoda. Tudjuk, hogy hol tart és hová akarjuk eljuttatni gyermekeinket. Megadjuk számukra mindazt, ami a célba jutáshoz szükséges. Óvodai programunk is ez a célt szolgálja: az egyéni képességfejlesztést, az egyénre figyelést, a gyermek életben való eligazodását, magatartáskultúrájának csiszolását.

Ennek megvalósítása érdekében az idejáró gyermekeknek biztosítjuk. Az egészséges fejlődés optimális feltételrendszerét

  • Az óvodás életkornak megfelelő napi és életrendet
  • Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkört
  •  A gyermeki közösségben végezhető sokszínű, de életkoruknak megfelelő tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról
  • Gondoskodunk a testi, szociális, értelmi képességek, egyéni és életkor specifikus alakításáról.

Óvodánk átszervezésével nevünk is megváltozott. Sokat gondolkoztunk azon, hogy melyik lenne az a megfelelő név, amely kifejezi pedagógiai munkánkat, az itt dolgozó személyek egyéniségét és a gyermekekhez is közel áll.

Így találtunk a Nyitnikék névre.

  • Nyitunk a gyermekek világa érzelme, és értelme felé
  • Nyitunk a szülői befogadás és meggyőződés felé
  • Nyitunk a társadalmi igények, változások felé
  • Nyitunk a társadalmi intézmények felé
  • Nyitottak vagyunk minden olyan innovációs törekvésre, mely előre viszi pedagógiai munkánkat, segít önálló arculatunk kialakítására
  • Végül nyitottak vagyunk egymás munkájának megismerésére, megbecsülésére.

2006/2007 – es nevelési évben ismételt átszervezésre került sor, 9 – ből 7- re csökkent intézményünkben a csoportok száma.