Gyermekkert Tagóvoda

A Beszterce lakótelepen 1977-től működik az óvoda. Intézményünk jelenleg (egy csoport szüneteltetése miatt) öt gyermekcsoporttal, 125 férőhellyel egy homogén, és négy vegyes életkorú csoporttal működik.

gyermekk

A világos, tágas esztétikus jól felszerelt csoportszobák, tornaszoba, fejlesztőszoba, játszóudvar és a természet közelsége nyújt ideális körülményt a gyermekek neveléséhez.

 „Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület” működése, a nyertes pályázatok, a szponzori és szülői támogatások biztosítják a nevelés feltételeinek folyamatos javítását.

Elért sikereink, eredményeink között tartjuk számon, a Helyi Nevelési Programunkat, amelyben nevelőmunkánk gyakorlatát dokumentáltuk. Az óvónők tanulmányai által megszerzett egyéb képesítéseket, szakvizsgákat, a pedagógiai pályázatokon nyert dicséreteket, első helyezéseket, nívódíjakat, miniszteri dicséreteket, városi elismeréseket.

Nevelési programunkban a gyermeki személyiség fejlesztését valósítjuk meg: szeretetteljes légkörben, komplex, közvetlen tapasztalatszerzésre épülő tevékenységek közben, az egyéni sajátosságok, az érési ütem figyelembe vételével, két kiemelt nevelési területen – nyelvi nevelés és mozgásfejlesztés.

A gyermekek beszédfejlődését a napi meséléssel, dramatizálással, bábozással, anyanyelvi játékokkal, könyvtár-foglalkozásokkal segítik. A mozgás fejlődés érdekében a kirándulások túrák mellett naponta szervezünk (kinti vagy benti) mozgásos játékokat, testnevelés foglalkozásokat, tartásjavító speciális tornákat.

Speciális szolgáltatásként szerepel programunkban a preventív (gyógy-testnevelés, mozgásfejlesztés, fejlesztő foglalkozás, logopédia) és tehetséggondozó (zene-óvodai, néptánc, népi játékok, gyermektorna, kézműves foglalkozás, drámajáték) tevékenységek szervezése.

Ezek mellett az egyéni fejlesztést, a képesség kibontakoztatást az intézményi belső gondozói rendszer – BGR – kiépítése és működése is támogatja.

Az intézményi minőségirányítási program – IMIP – biztosítja az intézmény partnerközpontú működését.

Kapcsolataink a családdal, a társintézményekkel éves programok alapján, (Gyermekkert Csalogató, nyitott ünnepek, családi játszódélutánok, szülői fórumok, intézményi látogatások) partnerközpontú szemlélettel működik.

Gyermekeik nagy része a szomszédos általános iskolában – SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola – kezdi meg tanulmányait.