32/314-821
3100. Salgótarján, Arany János út 19/A
13
jún.

Balázs János tárlat megtekintése

Balázs János kiállítása kapcsán szerveztünk múzeumpedagógiai foglalkozást a Dornyay Béla Múzeumban. A gyermekeket elvarázsolta a művész gazdag színvilága. Mindenki talált kedvenc alkotást a képek között, ami alkotásra inspirálta őket. A múzeumpedagógusok változatos eszközöket biztosítottak a gyermekeknek az alkotáshoz. A képeken látott színek megjelentek rajzaikban, kreatív alkotások születtek. Lelkesen keresték a tárlat képeit a múzeumi foglalkoztató füzetekben is, az óvodában a látott színeknek megfelelően, vagy önálló választás alapján színezgették azokat Meglátogattuk a foglalkozás végén”Mazsolát” a „kis öreg” mozdonyt is, melyről új információkat tudtunk meg a múzeum igazgatótól és ráleltek a foglalkoztató füzetükben is, s nyomban színekkel elevenítették meg azt is.
12
márc.

Gergely járás - iskolába csalogató

Gergely napján március 12-én fogadtuk óvodánkba a néphagyományt őrző Gagarin Iskola első osztályosait. Az iskolások népi rigmusokat, dalokat énekelve számtalan jókívánsággal láttak el minket. Cserébe kolbászt, szalonnát, pogácsát kínáltunk nekik. A népi játékuk végén táncba hívták leendő iskolásainkat és csalogatták őket az iskolába, ahol a 4. osztályosok sokszínű műsorát csodálhattuk meg. Minden leendő kis elsősünk színes könyvjelzővel, ajándékkal tért vissza az óvodába.
A csoportban történő előkészítés után nemzeti ünnepünk előtt a Dornyay Béla Múzeum szakemberei is segítettek a gyermekek ünnepre hangolásában, magyarságtudatuk alakításában. Zászlóinkat, nemzeti színű fonatainkat, kokárdáinkat a Szabadság harc katonáit bemutató tárlatnál helyezték el a gyerekek. Új ismereteket szereztek a szabadság harcról, a huszárokról, ruházatukról, harci eszközeikről, fegyvereikről, zászlóikról. Közösen készítettek egy nagyméretű kokárdát tenyérnyomattal, majd népi táncos vezetésével a magyar néptánc gyakorlása közben érzékelhették összetartozásunk, a nagy közösséghez való tartozás érzését.
13
máj.

Kirándulás Baglyaskőre

Baglyaskő Látogatóközpont 2018.Az immár hagyománnyá vált tavaszi kirándulásunkat az idén 2018. május 18-án tartottuk az óvodánk számára Baglyaskőn. Nagycsoportosaink szokásainkhoz híven gyalogosan sétáltak ki, még a kisebbek busszal utaztak jókedvűen a helyszínre. A Baglyaskő Látogatóközpontban a szülők, középiskolások és az ott dolgozók segítségével 6 állomáson teljesítettünk feladatokat.Ismerkedtünk – a gólya eledelével - játék gólyaorral az állatok élőhelyeivel - mágnes figurákkal a békák fajtáival - hangjuk felismerésével gázló madarakkal, gólyákkal - árnyképek felismerésével madarakkal - puzzle kirakással labirintussal - állatok navigálásával A tartalmas délelőtthöz ideális helyszínt adott a Látogatóközpont. Az ott dolgozók szívvel-lélekkel partnereink voltak ebben a programban.
31
dec.

Mesterpályázat megvalósíása

 A nevelési év előkészítéseként aktualizáltuk a tehetség ígéretek azonosításához a mérőlapokat és a tulajdonságlistát. Elvégeztük a méréseket és az eredmények alapján megszerveztük a „Gyerekecske cirógató” komplex művészeti foglalkozásokat., illetve félévtől tervezzük a „Táncoló Pitypangok” tehetséggondozásának megvalósítását. A „Gyermekecske cirógató” foglalkozásokra 14 kisgyermek került besorolásra. Ők kapták a legmagasabb pontszámot a vizsgált Gardneri területek mentén. /kommunikáció, interperszonális kapcsolatok, szociális képességek, vizuális és zenei terület/Megfigyeléseink és méréseink alapján kerületek be a gyermekek a tehetséggondozó foglalkozásokra. Pontszámai tág határok között mozognak, ezért meghatározóak voltak a különböző területen tett óvodapedagógusi megfigyelések. A szülők örömmel vették a felkínált lehetőséget, támogatták a gyermekek bekapcsolódását a tehetséggondozásba. Foglalkozásainkat heti két alkalommal szerveztük október 12. és december 18. között. Nagy hangsúlyt fektettünk a kapcsolatteremtő drámajátékok felkínálására, a három csoportból érkező gyermekek közösségé formálása érdekében. A gyermekek ráhangolódásához igénybe vettük a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek bekapcsolódását. Segítségükkel ismételtük, készítettük elő drámajátékokkal a Hamupipőke című mesét. A mese komplex feldolgozása a kapcsolódó játékos feladatok új ismeretekhez, élményekhez juttatták őket.A népmesékhez való kötődésüket erősítette a közös színházlátogatásunk is. Tervezett programunk mellett együttműködésünket erősítettük a Dornyay Béla Múzeummal és szakembereiket több alkalommal bevontuk foglalkozásaink színesítésébe. Éltünk az Utazó Múzeum lehetőségével. Birkás Babett festőművész a múzeum Mihályfi gyűjteményének néhány alkotását ismertette meg a gyermekekkel, s motiválta a képek nyomán a kreatív őszi témájú alkotásokra. A gyermekeket játékos formában vezettük be az alkotó tevékenységbe. Gadányi Jenő , Galimberti Sándor, Kmetty János művei, a csendéletek motiválták leginkább. A képalkotási technikák bemutatása után a „gyümölcsök” megjelenítésével próbálkoztak, majd valamennyien sikerélményhez jutottak a múzeumpedagógusok segítségével. A következő alkalommal…
09
márc.

Tavaszi Természeti Napok

Évek óta hagyománya van a Pitypang Tagóvodában a Természeti Napok megszervezésének, mely több napon át nyújt lehetőséget a természet megismeréséhez, megszerettetéséhez, mozgástapasztalatok szerzéséhez.Egyik színfoltja a programnak a családokkal közös roller- és kerékpártúra az óvoda és a Sportcsarnok útvonalán.Minden évben segítséget kapunk a Városi Rendőrkapitányságtól az útvonal biztosításához. Külön élmény a gyermekek számára, hogy a rendőrautó felvezetésével teljesítik a távot. Aki még nem használja biztonsággal a kerékpárját, az futóbiciklivel vagy rollerrel teljesíti a távot. Nem titkolt szándékunk a kerékpártúrával a gyermekek sporthoz való kötődésének megalapozása, a mozgás megszerettetése. Boldogan vették át az emléklapokat és jóízűen fogyasztották el az uzsonnát a szabadban.A jó hangulatú délutáni program, a táv teljesítése, erősítette önbizalmukat.Bemelegítés volt ez a délutáni program a következő, egész napos kirándulásunkhoz. „Meghódítottuk” a Salgói várat, daloltunk, játszottunk „állatkeresőt”, kincsvadászatot a fák között, majd a Medves Hotel udvarán táboroztunk le. Az árnyas fák alatt fogyasztottuk el az ebédünket. Ebéd után értékeltük, apró ajándékokkal jutalmaztuk a túra résztvevőit. Itt kapott helyet a Városismereti Sétafüzetek értékelése is, melyet a nevelési év elején kaptak meg a családok. Játékos ötleteket, feladatokat adott számukra a Sétafüzet városunk, környezetünk megismeréséhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Az Esélyteremtő Ház munkatársa is hangulatos játékokkal, sporteszközökkel színesítette a délutánt.Több család velünk tartott a Bükki Nemzeti Park Baglyaskő Látogató Központjába is, ahol a szakembereik, és középiskolások is segítették a természetismereti játékunk útvonalának bejárást a játékos ismeretszerzést. A természet iránt kiemelkedő érdeklődést mutató gyermekeink, a „Fürkészek” ebben a félévben rendszeresen vettek részt terepfoglalkozásokon, a Geopark, a Bükki Nemzeti Park, az Ipoly Erdő Zrt. és…
09
márc.

Fürkészeink a Pitypang Tagóvodában

A Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodájában évek óta kiemelt figyelmet kap a Tehetséggondozás. A komplex művészeti nevelés terén elért eredményeink nyomán motiválttá vált közösségünk a Tehetséggondozás területeinek bővítésére, további lehetőségek keresésére. Környezetbarát szemléletünk, a gyermekek kiemelkedő érdeklődése a természet iránt, mesterpályázatom céljai arra ösztönöztek bennünket, hogy a 2017-2018 nevelési évben létrehozzuk a „Fürkészek” tehetséggondozó műhelyt. A Fürkészek csapatának kialakítása megfigyeléseink, a DIFER mérések eredményei, a Gardneri tehetségmérő lapok illetve a városi munkaközösség által összerendezett megfigyelő lapok eredményei, az óvónők jellemzései által történt.Kidolgoztuk a tehetségműhely tematikáját és heti rendszerességgel biztosítottuk a külső világ tevékeny megismerése terén a kiemelkedő képességeket mutató gyermekek érdeklődésének kielégítését. Az élményszerzést terepfoglalkozásokon, természeti környezetben, a Karancs-Medves tájvédelmi körzet területén tapasztalati következtetések, vizsgálódások, biztosításával teremtettük meg. A természetben szerzett ismeretek feldolgozása, további bővítése az óvodában történt a tehetséggondozó foglalkozásokon.. Változatos helyszíneket, megfelelő időt biztosítottunk, bátran tették fel kérdéseiket, tapasztalataikat megoszthatták a velünk tartó szakemberekkel. Novembertől készültünk a téli teendőkre, a madarak életének segítésére. Madárkalácsot készítettünk a Bükki Nemzeti Park támogatásával. Az itt telelő madarainkat/kékcinkét, széncinkét, csúszkát, fakopáncsot, feketerigót, szajkót, rozsdafarkút, verebeket/figyeltünk meg, életjelenségeit vizsgáltuk természetben, az Eresztvényi Madárpark, madárles környékén és csoportszobában egyaránt.Madármegfigyelő lapot készítettünk, amelyen jelöltük az adott hónapban látott madarakat és folyamatosan bővítettük a gyermekek ismereteit.Január- február hónapban a Karancs-Medves környékének vadjait ismerhettük meg, terepfoglalkozásokon. Az állatok életmódjáról az Ipoly Erdő munkatársa tájékoztatta a gyermekeket, majd beetettük, előcsalogattuk őket. Az épített magaslesről figyelhettük az odasereglő dámszarvasokat, muflonokat, őzeket, vaddisznókat. Ismereteiket a Baglyaskő Látogatóközpontban, munkatársaik bekapcsolódásával bővíthették tovább, változatos tevékenységek felkínálásával.A tél beálltával kísérletező tevékenységek…
12
dec.

Madárkarácsony

Zöld Óvodai programjaink egyik állomása volt a madarak téli életének megismerése, madáreleség készítése a Baglyaskő Látogatóközpont szakembereinek bekapcsolódásával.
03
dec.

Adventi délután

Adventi délután December elején tartottuk a családokkal közösen az Adventi Munkadélután, a Karácsonyt megelőző közös ünnepi ráhangolódást. Ebben az időszakban különösen hangsúlyos a családokkal való együttműködés. Az adventi délutánunkon nagyon sok szülő vett részt, akikkel igyekeztünk a meghitt ünnepi hangulatot átérezni – éreztetni a közös tevékenységekkel. Valamennyi előkészületi munkában jó hangulatban, gyermek-szülő-óvónő közösen vett részt. Érzelmileg telített, feltöltő élmény volt mindannyiunk számára.
15
dec.

Adventi készülődés

Adventi készülődés A karácsonyvárás hangulatát nemcsak óvodánk körében, hanem városi rendezvényeken való részvételekkel is sikerült élménydússá, tartalmassá, meghitté varázsolnunk. A programsorozat az első adventi gyertya gyújtásával kezdődött a Fő téren december 3-án, ahol a Tulipán Csoport nagycsoportosai színvonalas műsorát csodálhatták meg az érdeklődők. Nagy élményt, izgalmat, büszkeséget jelentett mind a gyermekek, mind a szüleik számára a színpadra lépés. Szintén örömteli esemény volt számunka, hogy december 13-án a vásártéri adventi roadshown is előadhattuk műsorunkat, ahol kézműves tevékenységek és „Angyalposta” színesítették a rendezvényt. Majd december 15-én az SZMT Székházban a Pedagógusok Szakszervezetének karácsonyi rendezvényére voltunk hivatalosak. Nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket. A gyermekek sikerélményhez, elismeréshez jutottak, jóleső érzéssel távoztunk. Ezekkel a programokkal sikerült az Advent időszakát még hangulatosabbá, élménydúsabbá, felejthetetlenebbé tennünk óvodásaink számára. Külön köszönjük a szülők együttműködését.
Tehetséggondozó Programunkat a „Fürkészek” tehetséggondozó foglalkozásaival bővítettük a 2017-2018. nevelési évben. „Fürkészeink” terepfoglalkozáson szereztek élményeket, ismerkedtek a nagyvadak életével. Az óvodában pedig változatos tevékenységeken át bővítették ismereteiket.
10
dec.

Téli ünnepeink

Téli ünnepeinket (szülőkkel közös Télapóvárást, Karácsonyi délelőttünket) gazdagította idén is volt óvodásaink Lucázó népi játéka, a Gagarin Iskolából.
18
okt.

Látogatás a Bányamúzeumban

Látogatás a Bányamúzeumban 2017. október 18-án óvodánk nagycsoportosaival a Bányamúzeumba látogattunk el, ami hazánk első természetes, földalatti szénbányászati múzeuma.Megismerkedtünk az ott folyó nehéz, veszélyes, csákánnyal végzett fejtési-jövesztési munkával, a fúró-robbantóval, a maróhengeres frontfejtéssel.Ugyancsak nagy érdeklődéssel figyeltük a rakodó és szállító munka változatainak fejlődését is.Meglepetéssel töltött el minket, hogy a látogatás során „bányamanókat” gyűjthettünk, amit aztán haza is vihettek a gyerekek. Köszönjük szépen ezt a felejthetetlen élményt az ott dolgozóknak.  
11
nov.

Márton napja

A Központi Óvodával egyeztetve már hagyománnyá vált a jó hangulatú Márton napi hagyományőrző játék a város Fő terén. Az ünnepet megelőzően felelevenítettük Szent Márton történetét, a kapcsolódó szokásokat, hiedelmeket (állatokról, időjárásról, étkezésről). Mécseseket készítettünk, libás játékainkat, dalainkat, verseinket, meséinket játszottuk, és kellően ráhangolva az ünnepre a szülőkkel együtt levonultunk a Fő térre. A mécsesek fényénél népi játékkal, táncházzal koronáztuk a napot a városközponti óvodák részvételével. A gyermekek számára emlékezetes maradt ez az esti félhományban szervezett játék. A hagyományt a gyerekeken át a fiatal szülők is megismerhették, akik reményeink szerint támogatnak bennünket a néphagyományok átörökítésében.
08
nov.

Múzeumpedagógiai Napok

Két rajzpályázatra készültünk november hónapban, az egyikre Múzeumpedagógiai Foglalkozáson készítettük fel a gyermekeket Sajdik Ferenc tárlatának megtekintése nyomán. A másikhoz a Jövő Közösségéért Alapítvány felhívására Palócföldi mesét dolgoztunk fel. A motiváció eredményes volt, mert számtalan rajz készült. Óvodánkból Fábián Szofi 4,5 éves gyermekünk 3. helyezést ért el mindkét rajzpályázaton. A Dornyay Béla Múzeum által szervezett rajzpályázaton óvodánk nyerte el a legtöbb rajzot benyújtó intézmény címet. A kiállításon nagy számban vettek részt családjaink.
04
okt.

Őszi Természeti Napok

Október 2-11. között valósítottuk meg az Őszi Természeti Napok programját. A Bükki Nemzeti Park Baglyaskő Látogatóközpontjának munkatársaival egyeztetve a látogatóközpont területén szerveztük idén is a nagy óvodai szülőkkel közös kirándulásunkat. A segítő szakemberek és a szülők bekapcsolásával 5 helyszínen gyűjthettek ismereteket gyermekeink környékünk élővilágáról a nagyvadak életéről. Természetesen mozgásos játékok is színesítették a programot, valamint megmásztuk Baglyaskő várát, gurultak a hegyoldalról, akadályokat kerültek a vizes élőhely környékén, keskeny pallón egyensúlyozhattak, célba dobtak, futkároztak. Tartalmas délelőtt volt, az oda- és visszavezető utat az ügyesebbek gyalog tették meg. A kisebb gyermekeinknek pedig a buszos utazás okozott örömet. Csoportonként jutottunk el a tó környékére, a Pécskő-Szilvás dombjaira, és a Szenti Imre hegyre. Ezeken a helyszíneken is terepfoglalkozásokat szerveztünk. Élményeinket, gyűjtött kincseinket heteken át „használtuk”. Napokon át fantáziáltak, gyűjtöttek ismereteket a természetről, környékünkről, aktívak voltak a játék, a játékos tanulás során.
18
szept.

Szüret óvodánkban

Szüreti délelőttünk hagyományairól szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket. Készülődésünket most is az élményszerzés, a gyűjtőmunka előzte meg. Szívesen kapcsolódtak ehhez a családok is. Az érdekes alakú termések, gyümölcsök barkácsolásra, változatos tevékenységekre motiválták a gyerekeket a szüretet megelőző és követő hetekben. A szüreti délelőttön szüleikkel együtt alkothattak, fantáziálhattak. Népi játékok, csőszjáték, szőlőszemezés, mustkészítés, kóstolás, ügyességi játékok, sült krumpli, sütőtök, táncház színesítette a délelőttöt.
A Pitypang Tagóvoda adott helyszínt a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” (EFOP-3.1./1)című Európai Uniós projekt egyik állomásának. A képzés részeként intézményünk atehetségazonosítás, tehetséggondozás jó gyakorlatának bemutatását vállalta. SzemerádynéPóczos Csilla a néptánc, népi játékok óvodai alkalmazásának gyakorlatát mutatta be aTáncházban, az intézményvezető pedig betekintést adott, hogyan épül be a tehetséggondozásaz óvoda programjába.A komplex művészeti nevelés terén évek óta szervezünk tehetséggondozó foglalkozásokat agyermekeknek, melyek a hátrányos helyzetű, a kiemelkedő képességű gyermekekszemélyiségének fejlesztését egyaránt szolgálják. Az általunk eredményesen alkalmazottmódszerek bemutatását, átadását, az érdeklődők szakmai ismereteinek bővítését célozta ahárom napos továbbképzés is.
26
júl.

"Útravaló - maroknyi néphagyomány"

Útravaló maroknyi néphagyomány_honlapra
Évek óta hagyomány, hogy a Gagarin Általános Iskola első osztályosai Gergely napon ellátogatnak hozzánk népi játékukkal. Jó kedvű előadásukkal táncba hívják óvodásainkat, majd iskolába csalogatják őket, ahol betekinthetnek egy-egy osztály mindennapjaiba.Ráhangolásukkal fokozzák a gyermekekben az iskola iránti kíváncsiság érzését. Remek táncos műsorral kedveskedtek nekünk, mi pedig kolbásszal, szalonnával viszonoztuk szívességüket.Honvédő ifjainkra való megemlékezésként a Dornyay Béla Múzeumba kaptunk meghívást. A nagy napon csákóinkkal és kokárdavirágainkkal felszerelve indultunk útnak, hogy „bevegyük” a Múzeum harcmezejét.Megtekinthettük a huszárok ruházatát, fegyverzetét beszélgettünk Hazánk zászlajának színeiről. Megtanultunk menetelni és verbunkost járni.

Kedves Szülő! Ha itt feliratkozol, a fontosabb eseményekről levelet küldünk neked.

Aprófalva TagóvodaBaglyasi TagóvodaGyermekkert TagóvodaHétszínvirág TagóvodaKörúti TagóvodaMackóvár Központi ÓvodaMesekert TagóvodaNyitnikék TagóvodaPitypang TagóvodaSzivárvány TagóvodaVadvirág Tagóvoda
Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
Az adatkezelési tájékoztató ITT megtekinthető
 • Salgótarjáni Összevont Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A
  Óvodavezető: Andóné Angyal Mária
  Tel.: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu, andone.am@stovodak.hu
 • Mackóvár Központi Óvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 19./A
  Központi Intézményegység-vezető: Fodor Edina
  Telefon: (32) 314 821
  Fax: (32) 314-821
  Email: mackovar@stovodak.hu
 • Aprófalva Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Barátság út 6.
  Tagóvoda-vezető: Horváth Edit
  Telefon: (32) 440-331
  Email: aprofalva@stovodak.hu
 • Baglyasi Tagóvoda

  Cím: 3102 Salgótarján, Petőfi út 88.
  Tagóvoda-vezető: Czikoráné Bejczy Zita
  Telefon: (32) 310-085
  Email: baglyasiovi@stovodak.hu
 • Gyermekkert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Ágnes
  Telefon: (32) 430-314
  Email: gyermekkert@stovodak.hu
 • Hétszínvirág Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
  Tagóvoda-vezető: Gőz Katalin
  Telefon: (32) 312-495
  Email: hetszinvirag@stovodak.hu
 • Körúti Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 35.
  Tagóvoda-vezető: Kis Miklósné
  Telefon: (32) 312-798
  Email: korutiovi@stovodak.hu
 • Mesekert Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 33-35.
  Tagóvoda-vezető: Fajd Árpádné
  Telefon: (32) 314-572
  Email: mesekert@stovodak.hu
 • Nyitnikék Tagóvoda

  Cím: 3104 Salgótarján, Budapesti út 66.
  Tagóvoda-vezető: Fehér Edit
  Telefon: 06 (20) 776 09 56, (32) 314-411
  Email: nyitnikek@stovodak.hu
 • Pitypang Tagóvoda

  Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 5.
  Tagóvoda-vezető: Ferhanné Kis Ildikó
  Telefon: (32) 312-498
  Email: pitypang@stovodak.hu
 • Szivárvány Tagóvoda

  Cím: Salgótarján Forgách Antal út 2.
  Vezető: Baloghné Szendrődi Andrea
  Telefon: 32/310-768
  email: szivarvany@stovodak.hu
 • Vadvirág Tagóvoda

  Cím: 3141 Salgótarján, őrhegy út 1.
  Tagóvoda-vezető: Tóth Marianna
  Telefon: (32) 438-001, 06 20/ 776-0948
  Email: vadvirag@stovodak.hu