Bázisintézmény

Intézményünk, a Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodája 2017 januárjában pályázott az Oktatási Hivatal által kiírt „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre, melyet sikeresen el is nyert.

Bázisintézmény

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Évek óta eredményesen működő jó gyakorlataink adták az alapját a pályázat elkészítésének. Óvodánk teljes alkalmazotti közössége megtisztelőnek érzi, hogy a bíráló bizottság is érdemesnek ítélte intézményünket az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

Jó gyakorlataink:

  • A számítógép helye, lehetősége a mindennapi nevelőmunkában.
  • Alkotóműhely
  • Oviszínház
  • Turisztikai program

 

Kapcsolattartó: Fodor Edina
Telefon: 32/314-821
E-mail: mackovar@starjan.hu